Djurens Rätt
27 January 2016

Djurens Rätt ökar medlemsantalet med 25 procent på fyra år

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation, nu med omkring 40 000 medlemmar. Ökningen av antalet medlemmar är spridd över hela landet.

 - Engagemang har verkligen präglat det senaste året. Vi kan se att frågor om djurs rättigheter når ut och berör människor och att de också är villiga att engagera sig för att vara med och göra skillnad. Det märks såväl i medlemsantalet, i våra kampanjer som i vårt genomslag i media, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

En särskild ökning kan rapporteras för de allra yngsta. Medlemsantalet i Djurens Rätts barnklubb ”Rädda Djuren-klubben ”ökade med hela 40 procent under 2015 och klubben har fyrdubblats i storlek på fyra års tid.

 - Med det stöd vi får från våra medlemmar har Djurens Rätt blivit en ännu starkare röst för djuren, men det finns mycket kvar att göra. Vi inleder 2016 med att sätta press på riksdagen för att få ett nödvändigt förbud mot vilda djur på cirkus. Sedan driver vi frågor som att påskynda arbetet med alternativa metoder för djurförsök, att förbättra för djuren i livsmedelsindustrin och att få till stånd en avveckling av Sveriges pälsdjursindustri, säger Camilla Björkbom.

Djurens Rätt bildades 1882 och är idag Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation. De prioriterade arbetsområdena är djurförsök, päls, djur i livsmedelsindustrin samt området djurvänlig konsument.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: