Djurens Rätt
24 February 2014

Djurens Rätt om en Viltmyndighet

I sitt yttrande anser Djurens Rätt sammanfattningsvis att en ny myndighet för jakten bör ha en kompetens som är anpassad till en modern syn på djurvälfärd, vilket inte är fallet med den föreslagna Viltmyndigheten – och att någon Viltmyndighet inte ska bildas.

Djurens Rätt skulle önska en ny myndighetsorganisation när det gäller jakten – en organisation som är anpassad till en modern syn på djurvälfärd. Djurens Rätt skulle i första hand förorda att ansvaret för de vilda djuren flyttades över till en central djurskyddsmyndighet även om detta förmodligen inte ligger inom ramen för utredningens uppdrag.

Istället anser Djurens Rätt att Naturvårdsverket får fortsätta som ansvarig myndighet för jaktfrågorna och att också jaktfrågorna underställs miljödepartementet. Och att den myndighet som får ansvar för jakten måste ha tillgång till egen personal med expertis inom djurvälfärd, och avslutningvis att jaktfrågorna inte ska flyttas till Skogsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: