Djurens Rätt
09 October 2013

Djurens Rätt om förbudet mot sexuella övergrepp på djur

Enligt förslaget ska förbudet omfatta "att genomföra sexuella handlingar med djur". Bevis om att djuret har lidit av den sexuella handlingen ska inte krävas och en gärningsman kan dömas även om det inte finns synliga skador. Som skäl för kriminalisering åberopas "bristande samtycke" och "likheter mellan sexuell användning av djur och sexuella övergrepp på barn". Men enligt lagrådet är det problematiskt att hämta begrepp från sexualbrottsområdet.

Vi tycker tvärtom att jämförelsen med sexualbrott är relevant och framsynt. Det gamla tidelagsbrottet som avkriminaliserades 1944 hade sitt ursprung i folklig vidskepelse om att människor och djur kunde få avkomma. När återkriminalisering nu diskuteras har debattörer som är emot förbudet fastnat i privatmoralträsket. Argumenten, ofta med paralleller till homosexualitet, är att sexuella läggningar är en privatsak och att lagstiftaren inte ska lägga sig i vad vuxna människor frivilligt ägnar sig åt i sängkammaren. Problemet med detta synsätt är att det saknar djurperspektiv och har människans krav på personlig frihet i centrum. Men sexuella handlingar som är ensidiga och riskerar skada andra levande individer är inte en privatsak utan ett övergrepp, och mot sexuella övergrepp måste lagen skydda den som utnyttjas.

En modern djurskyddslagstiftning måste balansera upp det ojämlika maktförhållande som råder mellan människor och djur och ta hänsyn till djurens intressen och behov. Sexuella läggningar som har lagens skydd mot diskriminering kännetecknas av att vuxna människor ömsesidigt kan ingå sexuella relationer. Zoofili är ett tvångsmässigt behov av sexuellt umgänge med djur som är jämförbart med pedofili, och personer med de diagnoserna har gemensamt att de oftast saknar sjukdomsinsikt. De hyser "ömma känslor" för sina offer och tolkar deras underkastelse som att känslorna är besvarade. Men handlingarna är inte kärleksfulla utan förtryck av en svagare individ som inte kan eller vågar göra motstånd.

Forskning visar att ungdomar som konsumerar grov våldspornografi i högre grad konsumerar barnpornografi och djurpornografi. Samma känslor av maktfullkomlighet triggas, att ta kontroll över den svagare. Zoofiler bildar nätverk med likasinnade och bjuder ut sina djur till andra att utnyttja, exempelvis i porrfilmer. Djurskyddsmyndigheten fann i en utredning 2004 att bestämmelserna i nuvarande lagstiftning är otillräckliga när det gäller både sexuella övergrepp och djurpornografi, enligt nuvarande lagstiftning är endast förbjudet att skildra närgånget eller utdraget grovt våld mot djur.

Lagrådet invänder att ett förbud mot sexuella handlingar med djur (om det alls ska införas) av lagtekniska skäl passar bättre i brottsbalken än i djurskyddslagen. Vi instämmer och uppmanar regeringen att lämna in ett nytt förslag om att kriminalisera sexualbrott mot djur i brottsbalken, och får en norm som säger att djur inte ska utnyttjas som sexualobjekt.

Eva Diesen
Djurrättsjurist

Camilla Björkbom
Förbundsordförande,  Djurens Rätt

Camilla Björkbom

Camilla Björkbom

fd Förbundsordförande
Dela: