Djurens Rätt
07 January 2013

Djurens Rätt om förvaltningsplanerna för björn, järv, lodjur och kungsörn

Sammanfattningsvis anser Djurens Rätt att vilda djur ska ha företräde i naturen och att strävan ska vara att rovdjuren ska få finnas i naturligt stora och sammansatta populationer som får en tydlig ekologisk roll.

I sammanfattning till remissvaret skriver Djurens Rätt t.ex. också att den stress som ett djur kan känna vid inventering såsom spårning, observation av boplatser, etc. ska minimeras, att skador av rovdjur i första hand ska förebyggas och att skyddsjakt endast ska tillåtas som en allra sista utväg då inga alternativa lösningar finns och utföras med största hänsyn till djurvälfärd för jagade och kvarlämnade djur. Eventuell skyddsjakt ska utföras av särskilt utbildade och kompetenta personer för att undvika skadskjutningar och minimera stresspåverkan på djuren.

Läs hela Djurens Rätts remissyttrande till höger.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: