Djurens Rätt
11 February 2013

Djurens Rätt om jaktlagstiftningen

Den 19 juli 2012 fattade regeringen beslut om en översyn av jaktlagstiftningen. Till utredare utsågs Håkan Larsson.

Djurens Rätt anser att det är viktigt att den förändrade synen på djurskydd i jakten kommer till uttryck i översynen av jaktlagstiftningen, och vi anser att de organisationer som företräder djurskyddsintresset måste få en avsevärt starkare ställning i de institutioner som har hand om jaktfrågor.

Läs hela Djurens Rätt skrivelse här till höger.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: