Djurens Rätt
18 January 2019

Djurens Rätt om regeringsbildningen

Det är under all kritik att djur och djurvälfärd så sällan lyfta upp i den politiska debatten. Vi vet att djurvälfärd berör väldigt många människor, och kan samtidigt konstatera att väldigt få gör politik av detta engagemang. Det öppnar å andra sidan upp för att politiker och partier har möjlighet att profilera sig på dessa frågor i framtiden.

Det som nämns i överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna kopplat till djurfrågor är att de ska arbeta för att minska antibiotikaanvändningen.

En stor anledning till att antibiotika behövs är en undermålig djurvälfärd: generellt gäller att bättre djurvälfärd innebär att mindre antibiotika behövs. Vi hoppas att regeringssamarbetet i med denna skrivning undersöker orsakerna och ställer tydligare djurskyddskrav för att komma till rätta med användningen av antibiotika.

Det har talats mycket om överenskommelsen som har gjorts mellan S, MP, C och L men många djurvälfärdsfrågor avgörs på regeringsnivå och genom ändringar i lagar och föreskrifter. Därför är det viktigt att också se vilka som sitter i regeringen.

Från Djurens Rätt undersökning inför riksdagsvalet under hösten 2018 utmärker sig Miljöpartiet, som kom tvåa i vår rankning, och Socialdemokraterna som kom en tredjeplats i rankingen. Du kan se hur övriga partier placerade sig här och vilka frågor vi undersökt

Utifrån djurens perspektiv innebär detta att vi har fått en gynnsam regeringssammansättning, och det inger förhoppningar om en regering som fortsätter arbeta med dessa frågor. Det är ett arbete vi kommer att följa.

Sebastian Wiklund

Sebastian Wiklund

Samhällspolitisk chef
Dela: