Djurens Rätt
05 May 2012

Djurens Rätt om riktlinjer för skyddsjakt

I sitt remissvar till Naturvårdsverket skriver Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom och Lise-Lotte Norin, ansvarig för jaktfrågor, att organisationen ser positivt på att Naturvårdsverket jobbar på att ta fram dessa riktlinjer, och att de i relativt stor utsträckning andas en restriktiv hållning till skyddsjakt. Djurens Rätt anser att denna hållning borde bli mer generell och ersätta den nuvarande svenska hållningen att viltskador i första hand ska förebyggas genom jakt.

Det är bra att det finns ett kapitel om djuretisk hänsyn, men detta bör utvecklas och få ett större inslag i jaktlagstiftningen rent allmänt. Hänsynen till det individuella djurets välfärd är bristfällig, och saknas ofta helt, vid lagstiftningen om och tillsyns av vilda djur i Sverige.

Läs Djurens Rätt hela remissvar under Dokument till höger.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: