Djurens Rätt
24 September 2015

Djurens Rätt överklagar dispensen för Kolmårdens berg- och dalbana

Kolmårdens djurpark har ansökt och fått tillstånd för att bygga en berg- och dalbana, Wildfire, i anknytning till djurparkens område.

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning i djurparker får nöjesanordningar i anslutning till en djurpark inte vara belägna så nära djuranläggningen att nöjesanordningen förorsakar djuren lidande, och det område som är avsett för djuren ska kunna stängas av från nöjesområdet.

Detta är inte fallet när det gäller Kolmården och för att få bygga berg- och dalbanan så har Kolmården därför ansökt och fått dispens från Jordbruksverket från kravet om att stänga av djurparken mot nöjesområdet – under förutsättning att nöjesanordningen inte försakar djurens lidande.

Jordbruksverkets skäl till att dispens har getts är att nöjesanordningarna byggs så att all negativ inverkan på djuren elimineras och att nöjesanordningarna endast är öppna när djurparken är öppen.

Det är denna dispens som nu Djurens Rätt och gruppen Kolmårdsuppropet nu ifrågasätter. Orsaken till överklagan är att någon oberoende och genomarbetad analys av ljudföroreningar inom Kolmårdens djurparks anläggning inte har genomförts, vilket gör det svårt att säkert hävda att djuren på anläggningen inte kommer att påverkas negativt. Omkring 200-300 meter utanför djurparkens gränser mäts redan idag nivåer som överskrider 65dBa i mycket frekvent utsträckning och med stor sannolikhet högre vid ett större antal besökare.

I överklagan av beslutet begär Djurens Rätt och Kolmårdsuppropet att dispensen dras tillbaka och att en oberoende, professionell analys tillsättas för att ta reda på hur djuren som hålls inom djurparken påverkas av byggandet av en berg- och dalbana i direkt anslutning till området där djuren hålls.

Också organisationen Dolphinaria-Free Europe ifrågasätter byggandet av berg- och dalbanan Wildfire på Kolmården. Läs deras brev – och Djurens Rätt och Kolmårdsuppropets överklagan – i högerkolumnen.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: