Djurens Rätt
25 June 2012

Djurens Rätt på årsmöte med Eurogrup for Animals

Eurogroup for Animals är en paraplyorganisation med främsta syfte att samordna medlemsorganisationernas EU-arbete, med fokus på lobbying gentemot EU. Eurogroup är djurskyddets främsta lobbygrupp i EU, med kontor på gångavstånd från EU-institutionerna, och med medlemsorganisationer i varje EU-medlemsland. Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige är Sveriges två medlemsorganisationer i Eurogroup for Animals.

Djurens Rätts Cecilia Mille deltog i årsmötet i Bryssel som representant för Djurens Rätt, och en av de viktigaste frågorna som diskuterades var  EU:s djurskyddsstrategi för de kommande fyra åren.

I vår blogg hittar du Cecilia Milles rapport från årsmötet.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: