Djurens Rätt
21 January 2016

Djurens Rätt på Jordbruksverkets årliga djurskyddskonferens

Jordbruksverkets Generaldirektör, Leif Denneberg, och avdelningschefen för djurskydd och hälsa, Ingrid Eilertz, betonade att djurskydd och konkurrenskraft går hand i hand, liksom att de ser positivt på kontrollprogram eftersom de öppnar upp för nya lösningar och innovationer.

- Fokus under dagen låg tyvärr inte på djuren och djurskydd utan till stor del på en konkurrenskraftig animalieproduktion, ofta ur ett konsument- och producentperspektiv och med utgångspunkten att Sverige har ett mycket gott djurskyddsläge, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Utblick

Utblickar gjordes till Danmark och Storbritannien genom danske chefsveterinären Per Henriksen, och Simon Waterfield, från brittiska jordbruksministeriet. I Danmark ses marknaden som ett viktigt verktyg i att förbättra djurvälfärden. Ett nytt trestjärnigt märkningssystem, delvis statligt, kommer införas där som en kategorisering av djurvälfärden. Simon Waterfield menade att det är mycket som förenar Sverige och Storbritannien när det gäller djurskydd och att djurskydd är ett område som engagerar invånarna stort.

Branschorganisationernas handlingsplaner presenterades

Theres Strand från Svenska Köttföretagen och Suzanne Cewe från LRF Mjölk, berättade om branschernas handlingsplaner för ”nöt, gris och får” respektive mjölk vars mål är att öka den svenska produktionen av kött och mjölk. Handlingsplanerna är framtagna i tätt samarbete med bland andra Jordbruksverket och Näringsdepartementet. När det gäller mjölkindustrin ska målet uppnås delvis genom att LRF Mjölk tillsammans med Jordbruksverket arbetar för en moderniserad, det vill säga förenklad, beteslagstiftning. LRF Mjölk anser att bonden själv ska få avgöra, i högre grad än idag, vilka dagar det passar att ha korna ute på bete och när det inte passar. De skulle också vilja se att det införs en djurvälfärdsersättning för bete.

Djurens Rätt arbetar intensivt för att den här förändringen i beteslagstiftningen inte ska bli verklighet utan att djurens rätt till bete istället ska stärkas.  

Panelsamtal med framtidsspaning

Betalningsvilja hos konsumenterna och tillit mellan myndigheter och djurproducenter diskuterades i ett panelsamtal. Louise Ungerth från Konsumentföreningen Stockholm såg negativt på det danska trestjärnsystemet som tidigare presenterats eftersom det inte ska vara upp till konsumenterna att hålla koll och tänka på djuren jämt. Basnivån borde istället vara hög. Roger Pettersson från World Animal Protection sa att han vill se att det satsas mer på djurvälfärdsforskning. Åsa Domeij från Axfood lyfte fram den stora försäljningsökningen av tofu och andra vegetabiliska proteinrika produkter. En slutsats var att framtiden innebär mer vego, mindre kött och att det är de som är unga nu som kommer att driva på förändringen.

Bucht om djurskyddet

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht höll ett anförande om hur regeringen anser att ett gott djurskydd skapas. Lagstiftningen är viktig och ska grunda sig på djurens behov, men lagstiftning är långt ifrån den enda nyckeln för ett gott djurskydd, menade Bucht. Han nämnde djurvälfärdsersättningarna”suggpengen”, ”fårpengen”, den nya ersättningen till klövvård för kor i mjölkindustrin och regeringens arbete med en livsmedelsstrategi.

På EU-nivå menar Bucht att lagstiftningen måste stärkas, till exempel saknas regelverk för hållning av ”mjölkkor”. Regeringen räknar med att EU-kommissionen kommer att införa ett europeiskt nätverk för referenscentran för djurskydd. När det gäller försöksdjursfrågor gläder sig landsbygdsministern åt den nystart som djurförsöksfrågorna får genom inrättandet av ett 3R-centrum (3R står för reduce, refine och replace, det vill säga att minska, förfina och ersätta djurförsök). Bucht uttryckte att Djurskyddslagen är en omfattande och väldigt viktig lagstiftning som nu håller på att uppdateras. Landsbygdsdepartementet går för närvarande igenom förslagen från den tidigare djurskyddslagsutredningen.

Enligt landsbygdsministern har regeringen höga ambitioner när det gäller djurvälfärd. Djurens Rätt hoppas att den ambitionen kommer avspeglas i förslaget till ny djurskyddslag som kommer att komma under detta år.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: