Djurens Rätt
djurensratt-se/aktuellt/event/Bevara_beteskravet_2024-05-04_1
06 May 2024

Djurens Rätt på kosläpp för att uppmärksamma den hotade betesrätten

I lördags besökte Djurens Rätt och Greenpeace ett kosläpp utanför Uppsala för att informera besökarna om att kornas betesrätt är hotad av regeringen och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Flera tusen besökare var på plats, och få verkade känna till att detta kanske blir kornas allra sista sommar ute på bete.

Under lördagen var Djurens Rätt på plats tillsammans med Greenpeace på Lövsta gård utanför Uppsala för att dela ut flygblad och samla in namnunderskrifter till kampanjen Jag vill beta. På plats fanns även djurvännen och influencern Therése Lindgren som höjde sin röst för kornas rätt att beta. 

Med landsbygdsminister Peter Kullgren i spetsen har regeringen i samarbete med Sverigedemokraterna tillsatt en utredning med syfte att undersöka om beteskravet ska tas bort. Djurens Rätt är kritiska till utredningen “Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd”, och befarar att regeringen kommer att föreslå att beteskravet ska avskaffas.  

– Genom utredningen kan vi förstå att regeringen enbart föreslår ett ökat djurskydd på EU-nivå för att kunna skjuta ifrån sig det nationella ansvaret. Regeringen använder det som täckmantel för att ta bort beteskravet – något som vi ju länge sett som en självklar del av det svenska djurskyddet, sa Matilda Antti, politiskt sakkunnig hos Djurens Rätt under dagens kosläpp. 

Sverige är det enda land i EU där mjölkkor har lagstadgad rätt att få beta utomhus under sommaren. Forskning har dessutom visat att kor mår bra av att beta utomhus och att deras närvaro på betesmark bidrar till biologisk mångfald. Trots detta genomför Växa Sverige, en av LRF:s organisationsmedlemmar, nu en studie där 1500 kor hålls inlåsta i 18 månader. Att ta bort betesrätten riskerar att leda till negativa konsekvenser för kornas välfärd eftersom bete är en viktig del av kors naturliga beteende.  

– Kristdemokraterna är ensamma om att ha drivit frågan om att avskaffa beteskravet, men i och med att de innehar landsbygdsministerposten krävs det att resten av regeringsunderlaget är på tårna och står fast vid att kornas rätt till bete inte får offras i konkurrenskraftens namn, avslutar Matilda Antti. 

Kampanjen Jag vill beta drivs av Djurens Rätt tillsammans med Greenpeace och flera andra miljö- och djurrättsorganisationer. Namnunderskrifterna kommer att lämnas över till regeringen i samband med att utredningen blir klar i juni.

 

Foto: Johanna Hanno, Greenpeace. Från vänster: Matilda Antti, politiskt sakkunnig hos Djurens Rätt, och Nanna Thydén, presskommunikatör hos Djurens Rätt.

Agera

Skriv under för djuren!

Vill du också att alla nötkreatur ska ges möjlighet att beta?

Skriv under
Nanna Thydén

Nanna Thydén

Presskommunikatör
Dela: