Djurens Rätt
26 October 2014

Djurens Rätt på möte om svensk livsmedelsstrategi

Representanter från Finland berättade om Finlands livsmedelsstrategi. I programmet fanns också en presentation av "konkurrenskraftsutredningens delbetänkande". Professor Bo Algers som var en an åhörarna, ifrågasatte hur kostnaderna för djurskyddsregler beräknas i utredningen och påpekade att regelverket ska vara förebyggande och att detaljregler kan vara viktiga. Anna Richert från WWF frågade hur de gör i Finland för att minska köttkonsumtionen. Svaret var att där uppmuntras man att äta kyckling- och fisk istället för rött kött.

Gun Rudquist från Naturskyddsföreningen ställde frågan "kan problemen lösas inom rådande produktionssystem, eller måste systemen ändras?". I hennes presentation togs upp att de betande djuren har en central roll i ett rikt växt- och djurliv. Att foder odlas på hela 70 procent av jordbruksmarken var också något hon betonade.

Elin Röös, SLU, presenterade projektet "Hållbar svensk proteinkonsumtion" som ger svar på den viktiga frågan hur en hållbar kost kan se ut. I det förslag på produktion av hållbar kost som presenterades ingick att betesmarkerna ska användas för kött- och mjölkproduktion. Markerna ska betas eftersom det leder till biologisk mångfald. Grisar och fåglar ska födas upp på restprodukter (sådant som inte människor äter). Åkermark ska i första hand producera mat till människor och vinterfoder till betesdjuren. Kosten ska vara näringsriktig och den får inte ta mer än 0,22 hektar åkermark per person i anspråk. Resultatet blir bland annat en minskning av nötköttskonsumtionen med 75 procent jämfört med dagens konsumtion samt en ökning med 540 procent av baljväxtkonsumtionen.

I den avslutande paneldebatten berättade Åsa Domeij, miljöchef på Axfood, att den vegetariska trenden på Axfood är stark. De ser en ökningstakt i försäljningen på 40 procent för vegetariska färdiga proteinersättningsprodukter (sojakorv m.m.), en ökning på 20 procent för kokta baljväxter och en ökning på 11 procent för de torkade baljväxterna. Hon ställde frågan om svenskt lantbruk kommer vara med i den här utvecklingen och menade att om konsumenterna kan få svenska sådana produkter blir de glada.

Bethania Malmberg

Bethania Malmberg

Politisk samordnare
Dela: