Djurens Rätt
16 October 2015

Djurens Rätt på plats vid lansering av ny pälsrapport

På plats vid lanseringen i Europaparlamentet i Bryssel den 15 oktober fanns Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom och politiska samordnare Bethania Malmberg.

EU-parlamentariker från Danmark, Finland och Polen, de tre största pälsproducerande länderna i EU, menade att det vi ser på dagens pälsdjursfarmer inte är acceptabelt. Den danske EU-parlamentarikern Jeppe Kofod uttryckte att minkfarmarna bör följa striktare regler i framtiden om de vill undvika ett totalförbud. Sirpa Pietikäinen från Finland frågade sig med vilken anständighet vi behandlar djur på det här viset, och den polske EU-parlamentarikern Janusz Wojciechowski lyfte fram den starka opinionen mot pälsdjursfarmning bland unga människor i Polen och menade att om det inte går att stoppa pälsindustrin så måste den åtminstone följa striktare regler.

Rapporten avslöjar att villkoren för djurens på de nordiska farmerna inte alls skiljer sig väsentligt från pälsdjursfarmer i andra delar av världen.

- Fler och fler politiker börjar tröttna på pälsindustrins missledande marknadsföring. Det blir allt mer tydligt att de bilder och rapporter vi får från pälsdjurfarmer gång på gång inte går att acceptera. Det är helt enkelt inte förenligt med gott djurskydd att stänga in aktiva rovdjur i gallerburar för att ta deras päls ifrån dem, säger Camilla Björkbom.

I slutet av november har Europaparlamentets grupp för djurskydd ett möte som särskilt handlar om pälsdjursfarmning i EU.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: