Djurens Rätt
20 August 2020

Djurens Rätt påminner Naturvårdsverket om riskerna med bågjakt

Det var under sommaren 2018 som Naturvårdsverket föreslog att jakt med pil och båge skulle införas i jaktmedelslagstiftningen. Sedan dess har frågan utretts vidare efter massiva protester, men kan nu komma att beslutas om inom kort. 

– Trots utredning finns det oklarheter kring metodens djurskyddsmässiga lämplighet. Det är därför av oerhörd vikt att myndigheten tar hänsyn till etik och lyssnar på allmänhetens åsikter i frågan. Det är det som vi har framfört i den nya skrivelsen. Bågjakt är ren och skär nöjesjakt – som enbart gynnar de som ser dödande av andra varelser som sport, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt. 

Detta har hänt

Sommaren 2018: Naturvårdsverket föreslår att jakt med pil och båge kan bli tillåtet i förslaget om uppdaterade föreskrifter om jaktmedel

Hösten 2018: Djurens Rätt protesterar i remissvaret till förslaget och skapar en namninsamling som snabbt samlar in nästan 40 000 namn. Namninsamlingen lämnas in till Näringsdepartementet som har ansvar över Naturvårdsverket. Naturvårdsverket beslutar att utreda frågan vidare och tar bort förslaget från aktuell lagstiftning. 

Våren 2020: Djurskyddsorganisationer och Naturvårdsverket får svar på flera frågeställningar kring problematiken med bågjakt i Vetenskapliga Rådets nya rapport

Sommaren 2020: Svenska Jägareförbundet och Svenska Bågjägareförbundet skickar en skrivelse till Naturvårdsverket om att frågan utretts tillräckligt och att bågjakt måste tillåtas. Djurens Rätt skickar en egen skrivelse för att belysa en motsatt slutsats, baserad på vad rapporten faktiskt säger om riskerna för lidande för djuren och allmänhetens åsikter.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: