Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Kycklingar/polisanmalan-kyckling/DSB1002
10 November 2022

Djurens Rätt polisanmäler kycklingfabrik för djurplågeri

Smutsiga, döende och döda kycklingar. Turbokycklingar som har svårt att röra sig. Det är vad som syns på de bilder och filmklipp från en kycklinganläggning i Strängnäs kommun, som Djurens Rätt har mottagit från en anonym källa. Djurens Rätt har valt att polisanmäla anläggningen. Eftersom det handlar om många individer så kan fallet omfattas av den nya straffbestämmelsen grovt djurplågeri. 

Bakgrunden till Djurens Rätts polisanmälan är att organisationen fick in en stor mängd bilder och filmklipp som kan kopplas till en näringsidkare på en kycklinganläggning i Strängnäs kommun. Materialet kommer från en anonym källa och visar allt från trängsel och smutsiga djur, till döda kycklingar som blir nedtrampade av de levande. Anläggningen har en konventionell kycklinguppfödning med turbokycklingar och levererar till varumärket Kronfågel.

– Jag visste sedan innan att det var illa i kycklingfabrikerna, men de här bilderna är fruktansvärda. Videon av turbokycklingen som inte kan röra sig, och blir nedtrampad av andra, etsar sig fast i minnet. Nu finns det ingen tid att förlora, rättsväsendet måste agera mot djurfabriker som denna, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

I juli trädde en lagändring om djurplågeri i kraft där det tydliggörs att de som åsamkat djur lidande i större grad, kan åtalas för grovt djurplågeri. Djurens Rätt utgår från det i sin anmälan, men går också in på samtliga brott mot djurskyddslagen som kan vara relevanta. 

– Djurens Rätt kommer fortsätta att påminna lagstiftare, rättsväsendet och konsumenter om att djur far illa i djurfabrikerna. Det är under all kritik att kännande individer behandlas på detta sätt i ett land som påstår sig ha världens bästa djurskydd, fortsätter Camilla Bergvall.

Djurens Rätt har också begärt ut kontrollrapporter från Länsstyrelsen för djurskyddskontroller på anläggningen under de senaste tio åren och kan konstatera att Länsstyrelsen bara gjort tre normala djurskyddskontroller på plats sedan 2012. Den senaste kontrollen var föranmäld och genomfördes juni 2022 utan anmärkning, men Länsstyrelsen kontrollerade inte om sjuka eller skadade djur gavs nödvändig vård. Djurskyddskontrollerna dessförinnan, som gjordes för fem och tio år sedan, visade brister kring skaderisker, grava brister i beläggningsgrad (trängsel) och brister i stallklimat.

Bedömningen är att brott har begåtts enligt följande paragrafer:

  • 16 kap. 13 § Brottsbalken, näringsidkaren har genom grov oaktsamhet vanvårdat ett stort antal kycklingar och därigenom utsatt dem för lidande i anläggningen.
  • 2 kap. 4 § Djurskyddslag, näringsidkaren har brustit i tillsyn över sjuka och skadade kycklingar.
  • 2 kap. 6 § 2 st. Djurskyddslag, näringsidkaren har brustit i att hålla förvaringsutrymmet rent till den grad att kycklingar fått frätskador av gödsel.
  • 4 kap. 1 § Djurskyddslag, näringsidkaren har brustit i att ge sjuka och skadade kycklingar vård eller avslutat lidandet.
Stöd oss

Stöd arbetet för djuren!

Djurens Rätt arbetar för en framtid utan djurfabriker. Hjälp oss i arbetet!

Bli medlem
Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: