Djurens Rätt
31 May 2022

Djurens Rätt sätter djurvälfärd på den globala agendan under Stockholm+50

Stockholm+50 är en konferens för att uppmärksamma att det var 50 år sedan Stockholmskonferensen hölls, vilket ledde fram till bland annat UNEP som är FN:s sätt att samordna ländernas viljeinriktning för miljöarbete. Efter det har FNs miljöarbete och organisation växt ännu mer.

Temat för mötet är ”A healthy planet for the prosperity of all”. Med erfarenheterna från pandemin diskuteras på mötet nu bredare hur framtida utmaningar ska hanteras. WFA kommer i sitt framförande bland annat lyfta:

  • Att världen behöver skapa ett skifte till växtbaserat och fasa ut de intensiva djurfabrikerna.
  • Investeringar i växtbaserade produkter för att minska risken för zoonoser, minska klimatpåverkan och djurens lidande.
  • Att de statliga subventionerna för intensivt storskaliga djurfabriker fasas ut.
  • Vikten av att arbeta vidare med One Health. Det vill säga att smittämnen cirkulerar mellan djur, människor, natur. För att minska risker så ska helheten beaktas.   

Inför Stockholm50+ har miljödepartementet låtit Stockholm Environment Institute (SEI) och Council on Energy, Environment and Water (CEEW) ta fram en rapport som ska kunna tjäna som ett underlag inför samtalen och sporra till inspiration. Flera av de saker som WFA tar upp tas också upp in rapporten.

Det är glädjande att diskussionerna om djurfabrikernas klimatpåverkan nu verkar komma igång. Det är något Djurens Rätt verkat för i de internationella sammanhang vi befinner oss. Djurens välmående är kopplat till planetens och människans välmående, men, precis som det framkommer i rapporten så har djuren också ett eget värde. Det är otroligt viktigt att erkänna, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

För inte så länge sedan vann Djurens Rätt genom WFA en delseger. Detta genom att UNEA-5.2 antog en resolution på temat där sambandet mellan djurs välfärd och miljö erkänns. Det beslutades även att en rapport på temat ska tas fram tillsammans med en rad organisationer inom FN. Djurens Rätt verkar genom WFA i arbetsgrupper och i styrelsen. I samband med resolutionen skickade Djurens Rätt även brev till Sveriges miljöminister för att påtala vikten av att anta resolutionen.

Det är många viktiga frågor som kommer att diskuteras på Stockholm+50. Även om frågan om djurvälfärd och miljö är ny för många så är den väldigt viktig och bör uppmärksammas. Förutom att det är viktigt att verka för djurens välfärd för djurens egen skull så är detta även nyckeln till att lindra andra problem som klimatpåverkan och risken för zoonoser, avslutar Camilla Bergvall.

Sebastian Wiklund

Sebastian Wiklund

Samhällspolitisk chef
Dela: