Djurens Rätt
11 June 2015

Djurens Rätt skriver till EU-kommissionen om fiskar

I brevet, undertecknat av Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom och internationellt ansvariga Cecilia Mille, uppmanar vi de ansvariga kommissionärerna Karmenu Vella, kommissionär för ansvar för miljö-, fiske- och havsfrågor och Vytenis Andriukaitis, kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet, att initiera ett lagförslag med regler för bedövning och slakt av fiskar. Syftet är att förstärka den nuvarande bristfälliga lagstiftningen som finns gällande fiskar som dödas för mat inom EU.

En rapport om skydd av för fiskar vid slakt skulle överlämnats till parlamentet senast den 8 december 2014, men en sådan har ännu inte tagits fram av EU-kommissionen, något som är angeläget att det åtgärdas.

Det är idag vanligt att plågsamma och otillåtna metoder används för att döda fiskar som föds upp inom EU, där det finns ett regelverk som säger att alla djur som föds upp och dödas för mat ska skyddas från onödigt lidande.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: