Djurens Rätt
20 January 2022

Djurens Rätt släpper ny rapport - listar 10 åtgärder för utfasning av djurförsök

EU, svenska politiker och många forskare är redan överens om att djurförsöken bör fasas ut. EU:s försöksdjursdirektiv innehåller också ett antal åtaganden som i teorin kan leda till verklig förändring, om alla medlemsstater utnyttjade dem som verktyg för att driva på förändring.

Djurens Rätt har tagit fram en ny rapport för att peka ut de hinder som finns för att fasa ut djurförsöken och presentera konkreta åtgärder för hur de ska kunna övervinnas. Rapporten bygger bland annat på de åtaganden som Sverige redan har enligt EU:s försöksdjursdirektiv och på exempel från länder som gått före och redan antagit olika former av planer och strategier för att minska och fasa ut djurförsöken.

– Det är väldigt glädjande att vi är så många som är överens om att djurförsöken ska fasas ut. Nu behövs också handling för att förändring ska ske, därför lanserar vi denna viktiga rapport med konkreta förslag på vägen framåt, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

En rad politiska beslut om avveckling av djurförsök som redan nu kan ersättas, utfasning av försök på djur som idag efterfrågas av samhällets aktörer och strategier för övergång till djurfri innovation inom forskning behöver tas. Därtill behöver statliga forskningsfinansiärer och landets lärosäten arbeta aktivt med att förändra sitt arbetssätt.

– Jag hoppas att Djurens Rätts väl genomarbetade förslag kan inspirera politiker, forskare och andra aktörer som vill se en innovativ och djurvänlig vetenskap framöver. Det är verkligen på tiden, avslutar Camilla Bergvall. 

Det finns också områden som behöver förbättras som inte omfattas av befintliga regelverk. Bland annat bidrar anslagsprocesser vid finansiering av forskning och förlegade principer vid publicering av forskning till att minskningen av djurförsöken inte går så fort som de skulle kunna.

Sammanfattning av rapporten

  • Djurens Rätt föreslår tio åtgärder för att avveckla och fasa ut djurförsöken.
  • Sverige har goda ambitioner och har tagit flera viktiga steg men mycket arbete återstår.
  • Olika typer av planer och strategier behövs för olika typer av djurförsök.
  • Vid sidan om politiska satsningar behöver forskningsfinansiärer och forskarsamhället vidta ett antal åtgärder.

Läs hela rapporten här.

Dela: