Djurens Rätt
20 August 2013

Djurens Rätt stödjer kattprojekt

 Pengarna har inneburit en oerhört stor skillnad för många kattindivider, säger initiativtagaren Andrea Gunnarsson.

Hur gick du idén till Kastreringsbussen?
- Jag är utbildad djurskötare och har arbetat med omplaceringar av djur. De senaste åren har jag märkt av ett ökande antal hemlösa, vanvårdade och omhändertagna djur, däribland katter. Jag kände att jag ville göra något åt detta, hjälpa katter helt enkelt.

Och hur ser den här hjälpen ut mer konkret?
- VI arbetar med förebyggande djurskydd i form av kastreringar, vaccination och id-märkning av katter. VI åker ut till de kolonier där katterna är i störst behov av hjälp. Där försöker vi fånga in katterna och behandlar dem sedan direkt på plats eller tar med dem till veterinärpraktiken. Majoriteten av dessa katter har varit hemlösa eller lever under förhållanden där ingen kan kontrollera deras fortplantning och än mindre ta hand om deras avkommor. Genom kastreringen kan vi förhindra att katter föds till ett liv utan värdighet.

Vad har det ekonomiska bidraget från Djurens Rätt betytt för er?
- Genom pengarna från Djurens Rätt har vi kunnat genomföra stora, viktiga punktinsatser som aldrig varit möjliga på annat vis. VI har kunnat arbeta i kolonier där behovet av vårt arbete har varit mycket stort, men där den ekonomiska biten har varit ett avgörande hinder.

Därför sponsrar Djurens Rätt Kastreringsbussen

- Samarbetat med Kastreringsbussen blev möjligt tack var pengar som testamenterades till Djurens Rätt. VI tycker att Kastreringsbussen gör ett fantastiskt jobb. De använder TNRM-metoden, en metod som Djurens Rätt bland annat har förespråkat i förslaget till djurskyddslag när det gäller hemlösa katter. TNRM står för Trap, Neuter, Return , Manage, eller fritt översatt: fånga , kastrera, återbörda och sköta/förvalta, säger Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom.

Text: Sara Palmqvist (ursprungligen publicerad i Tidningen Djurens Rätt, nr. 2/2013)

Vill du testamentera till en djurvänligare värld?

Beställ då Djurens Rätts testamenteshäfte via telefon 08-555 914 00 eller e-post claes.kampe@djurensratt.se.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: