Djurens Rätt
11 March 2014

Djurens Rätt stoppar lodjursjakt

Totalt sex lodjur skulle skjutas under licensjakten i Gävleborgs län, som skulle startat den 11 mars. Syftet med licensjakten var enligt Naturvårdsverket att dämpa tillväxten av lodjursstammen i länet och därmed bidra till att behålla det förvaltningsmål för lodjurstammen som länsstyrelsen beslutat om för Gävleborgs län.

I motsats till Naturvårdsverket anser Djurens Rätt att lodjursstammen inte ökar i Gävleborgs län, annat än i ett kort perspektiv. I ett längre perspektiv är trenden tydlig - antalet lodjur i Gävleborg minskar. För att inte lodjuren i ett längre perspektiv skall fortsätta minska ytterligare anser Djurens Rätt att licensjakten borde stoppas.

– Viltskadecenter har tagit fram siffror som visar att en licensjakt inte är berättigad. Trots detta gavs det ändå tillstånd, och därför valde vi att överklaga, säger förbundsordföranden Camilla Björkbom.

Djurens Rätts begäran om inhibering av licensjakten på sex lodjur i Gävleborg har ställs till Förvaltningsrätten, som nu ska fatta beslut. Tills dess kommer inte den licensjakten att genomföras. Om de inte hinner fatta beslut innan den 31 mars så blir det ingen lodjursjakt i länet.

Djurens Rätt Gävle-Sandviken arrangerar tisdagen den 11 mars kl. 17.30 en ljusmanifestation för lodjuren på Stortorget i Gävle.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: