Djurens Rätt
28 June 2021

Djurens Rätt undertecknar avsiktsförklaring för en stark demokrati

Djurens Rätt grundades redan år 1882 och har därmed en lång och rik historia av att vara en del av det svenska civilsamhället och de demokratiska processerna. I år är det hundra år sedan kvinnor fick rösta i Sverige, men långt innan dess organiserades Djurens Rätt av framstående kvinnor som gjorde sin röst hörda för både djur och människor.

En av dem, Elna Tenow, drev bland annat Djurens Rätts medlemstidning och har namngett den utmärkelse som årligen delas ut till den aktör som vill och vågar driva på för förändring för djuren.

Men demokrati är inte något statiskt utan i ständig förändring och utveckling. Därför deltog Djurens Rätts riksordförande Camilla Bergvall under våren i ett demokratilabb, arrangerat av NOD, tillsammans med andra civilsamhällesaktörer för att formulera vårt unika bidrag till demokratin och vilka förutsättningar som krävs för ett starkt civilsamhälle.

Nu har resultatet sammanställts till en avsiktsförklaring med titeln ”Ett starkt civilsamhälle för en stark demokrati” som Djurens Rätt valt att underteckna.

– Det är en självklarhet för oss att ställa oss bakom den här avsiktsförklaringen. Djurens Rätt har en lång historia av att möjliggöra engagemang genom demokratiska påverkansmetoder som gör verklig skillnad för djuren, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Med den här avsiktsförklaringen lovar vi att ta vårt ansvar för en stark demokrati. Samtidigt kräver ansvaret rätt förutsättningar, där styrkan i vår sektor måste erkännas, stöttas och tillvaratas av samhället i stort. Vår långa och gedigna erfarenhet av att ta samhällsansvar och aktivt bygga, skydda och utveckla demokratin innebär att vi vet och kan det vi gör.

I avsiktsförklaringen lyfts särskilt fram civilsamhällets unika förmåga att stärka människors delaktighet i samhället. För Djurens Rätt är det viktigt att den som brinner för att djur ska få en bättre tillvaro hittar sitt sätt att engagera sig, med låga trösklar in i organisationen och flera olika engagemangsformer.

– Djuren kan inte föra sin egen talan, därför måste vi göra det åt dem. Våra medlemmar utgör grunden i organisationen, både när det gäller engagemang och intäkter. Genom att sprida kunskap om djurens situation och bredda makthavares perspektiv på frågorna säkerställer Djurens Rätt att både djurens röst och de människor som vill se en förändring får höras, säger Camilla Bergvall.

Avsiktsförklaringen är inte bara ett löfte från civilsamhället för att skapa en stark demokrati utan uppmanar också Sveriges beslutsfattare och makthavare till dialog, samverkan och förtroende.

Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: