Djurens Rätt
08 March 2013

Djurens Rätt uppmanar EU-parlamentariker att stoppa transport av djur till tredje land

EU utgör en sk. tullunion, vilket innebär att det inte finns några tullar mellan länderna i EU – men gemensamma tullar till länder utanför EU, så kallade tredje land.

EU har dock idag ett system där transporter av djur från EU till tredje land subventioneras ekonomiskt - och under förra månaden antog EU:s jordbruksutskott (AGRI) ett beslut om att subventioner skulle fortsätta som tidigare. Detta trots att exportsubventionerna innebär ett direkt incitament för långa djurtransporter, en verksamhet som utsätter djur för ett enormt lidande.

I ett brev till samtliga svenska EU-parlamentariker uppmanar Djurens Rätt och Animals's Angels dem att ta ställning mot subventionerna när EU-parlamentet ska rösta om frågan onsdagen den 13 mars.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: