Djurens Rätt
25 February 2022

Djurens Rätt uppmanar FN-mötet UNEA 5.2 att stärka den globala djurvälfärden

Inför UNEA 5.2 uppmanar Djurens Rätt, tillsammans med World Federation for Animals, att anta den resolution som lagts fram till FN-mötet. Djurens Rätt är en av grundarna till World Federation for Animals, vars syfte är att representera djurens intressen på en global politisk nivå.

Resolutionen uppmanar FN:s medlemsstater att erkänna att djurskydd och djurvälfärd är ett viktigt bidrag till de globala målen om att skydda miljön, minska riskerna för framväxande zoonoser, förbättra livsmedelssystemen och för att uppnå en hållbar utveckling. Resolutionen föreslår även, som ett första steg, att öka vår förståelse för sambandet mellan djurens välfärd, miljö och hållbar utveckling.

Det är av största vikt att djurskyddet sätts högre upp på agendan och blir representerat på en global nivå. Därför uppmanar jag FN:s medlemsstater att anta resolutionen och börja integrera djurvälfärden i klimatarbetet.
– Benny Andersson, generalsekreterare för Djurens Rätt och styrelseledamot i World Federation for Animals.

Forskare och vetenskapliga rapporter har slagit fast kopplingarna mellan djurvälfärd och FN:s mål för hållbar utveckling, miljöskydd och hållbar konsumtion. Rapporten IPBES 2019 Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services visar att de viktigaste orsakerna till miljöskador under de senaste 50 åren är direkt kopplade till hur vi behandlar djur. För att säkerställa människors hälsa krävs en hälsosam miljö, i vilken djur självklart ingår.

Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: