Djurens Rätt
18 December 2012

Djurens Rätt uppmanar landsbygdsministern att initiera en översyn av alla djurparker

Rapporten om Parken Zoo i Eskilstuna från den oberoende granskningen visar bl.a. på att många djuranläggningar på Parken Zoo saknar bakhägn, inte uppfyller utrymmes- eller inredningskraven enligt jordbruksverks föreskrifter, att miljöberikningsarbetet är eftersatt och att djurgrupper i enstaka fall "under avsevärda perioder" tvingats vistas i anläggningar som inte levt upp till djurskyddskraven.

Rapporten noterar också att djur dött i samband med transporter till eller från djurparken och att Parken Zoos målsättning med att vara en "bevarandeanläggning utan motstycke i Sverige" har resulterat i djurhållningen har påverkats negativt.

I samband med Kallas Faktas avslöjanden i höstas, och efter medierapporteringen om djurhållningen på Ölands djurpark, initierade Djurens Rätt ett upprop till landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Kravet var att han skulle ta initiativ till en översyn av de svenska djurparkerna. I oktober 2012 genomförde Sveriges länsstyrelser en satsning på att kontrollera de djurtransporter som rullar genom landet, och en liknande översyn av de svenska djurparkerna skulle kunna få bort den värsta djurhanteringen - den svenska djurskyddsalgen skulle inte längre behöva vara en papperstiger.

Djurens Rätts upprop har fått stort gensvar - i dagsläget har 4 200 personer skickat mail till landsbygdsministern. I och med rapporten om Parken Zoo anser Djurens Rätt att våra krav till landsbygdsministern är mer aktuella idag än någonsin, och vi förnyar därmed vårt krav på en rikstäckande översyn.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: