Djurens Rätt
09 December 2015

Djurens Rätt uppmanar regeringen: minska inte de ekonomiska resurserna till djurskyddskontrollen

Enligt budgetpropositionen för år 2016, som presenterades den 21 augusti i år, avser regeringen att dra ned på resurser till både länsstyrelsernas och Jordbruksverkets djurskyddskontrollarbete.

Det är länsstyrelserna som ansvarar för djurskyddskontrollen, vars syfte är att kontrollera efterlevnaden av djurskyddslagstiftningen i Sverige. Djurägaren bär ansvaret för att lagstiftingen följs. Jordbruksverket är den centrala myndigheten för djurskyddslagen. De tar fram föreskrifter, samordnar och vägleder länsstyrelsernas arbete med djurskydd.

Länsstyrelserna ska enligt budgetpropositionen få 25 miljoner kronor mindre än vad de fått de senaste fem åren. Jordbruksverket får fem miljoner mindre. Djurens Rätt är mycket oroade över detta och ifrågasätter starkt beslutet. I en skrivelse till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, den 8 december 2015, uppmanar Djurens Rätt regeringen att säkerställa att länsstyrelserna och Jordbruksverket får behålla de 25 respektive 5 aviserade indragna miljonerna.

- Det behöver avsättas större, inte mindre, ekonomiska resurser till den viktiga djurskyddskontrollen.  Vi vet att läget på flera länsstyrelser redan idag är väldigt tufft och nedskärningar kommer få allvarliga konsekvenser. I slutänden är det djuren som drabbas, säger Linda Björklund, etolog och ansvarig för frågor om djuren i livsmedelsindustrin på Djurens Rätt.

Totalt i landet uppskattas, enligt Djurskyddsinspektörernas Riksförening (DIRF), 30 årsarbetskrafter (av dagens totalt omkring 200 tjänster) inom länsstyrelsernas djurskyddsarbete behöva dras in som en konsekvens av att länsstyrelserna får 25 miljoner kronor mindre. Länsstyrelserna uppger att de planerade kontrollerna som redan idag är eftersatta, kommer prioriteras ned ytterligare. Färre kontroller kommer hinnas med totalt sett, liksom färre djurförbudsprövningar. Handläggningstiderna kommer bli längre och risken för sjukskrivningar hos personalen kommer att öka. Fokus kommer behöva läggas på akuta ärenden och det så viktiga förebyggande arbetet kommer att nedprioriteras.

Skrivelsen i sin helhet går att läsa här i högerspalten.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: