Djurens Rätt
28 April 2020

Djurens Rätt uppmanar: utarbeta handlingsplan för utfasning av djurförsök!

Idag har Djurens Rätt skickat en skrivelse till landsbygdsminister Jennie Nilsson. I denna skriver Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Bergvall:

”EU:s försöksdjursdirektiv är tydligt. Det slutliga målet för djurförsök är att ersätta alla försök på levande djur så snart det är vetenskapligt möjligt att göra det. Nederländernas regering har gått ut med en plan om att till år 2025 fasa ut flera av de djurförsök som görs för så kallade dokumentationsstudier (studier som det finns internationella dokumentationskrav för). De ska också utarbeta 10-årsplaner för minskning av djurförsöken inom olika grundforskningsområden. Nederländernas regering efterlyser samarbete med andra länder, och här kan Sverige fylla en viktig roll. […]

Nya djurfria forskningsmetoder gagnar inte bara den vetenskapliga utvecklingen. Djurfria metoder har visat sig vara effektivare, mer tillförlitliga och billigare än de metoder där djur används. Dessutom skonas många djur från onödigt lidande. Många av försöken som görs på djur innebär stort lidande, ibland till och med innan försöken ens påbörjas.

Med anledning av detta uppmanar vi regeringen att ge Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål i uppdrag att utarbeta en nationell övergripande handlingsplan för övergången till djurfri forskning.

Inte bara för att minska det lidande som försöksdjuren utsätts för utan också för att säkra Sverige som en effektiv och innovativ forskningsnation.”

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: