Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Kycklingar/Kycklingar_hemsk_23
23 April 2024

Djurens Rätt uppmanar Världsbanken att omvärdera finansiering av djurfabriker

I ett öppet brev riktad till Världsbankschefen Ajay Banga, vädjar Djurens Rätt om att Världsbanksgruppen (World Bank) ska omvärdera sin finansiering av djurfabriker. Djurens Rätt ser Ajay Bangas engagemang för att tackla klimatkrisen som en möjlighet att göra verklig skillnad för djuren, människorna och klimatet.

Tillsammans med FN-organ arbetar Världsbanken med att ge ekonomiskt stöd och råd till länder i Globala Syd för att minska global fattigdom. När Ajay Banga blev chef för Världsbanksgruppen i maj 2023 hade han målsättningen att leda organisationen mot en mer hållbar framtid. Djurens Rätt välkomnade Världsbankens uppdaterade målsättningar, som bland annat inkluderade ett åtagande att bekämpa klimatförändringar. Detta var ett steg i rätt riktning, men mer åtgärder krävs. 

Djurens Rätt är särskilt bekymrade över Internationella finansieringsbolagets (IFC) stöd till industriell djuruppfödning och produktion av djurfoder. Mellan 2017 och 2023 investerade IFC 3,5 miljarder dollar, vilket motsvarar omkring 38 miljoner svenska kronor, till expansionen av dessa verksamheter. De negativa konsekvenserna av storskaliga djurfabriker är många och allvarliga. Det rör sig om en förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar, livsmedelsosäkerhet, prisökningar, sjukdomar och pandemiska risker, samt djurplågeri. 

– Världsbanken kan inte längre blunda för djurfabrikernas konsekvenser, utan behöver göra sitt för att vi ska kunna skapa ett hållbart och rättvist livsmedelssystem, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Djurens Rätt vill att Världsbanken ska ta fasta på sitt uppdaterade uppdrag och justera sina investeringar inom livsmedelssektorn därefter. Det är hög tid att erkänna djurfabriker som en av de främsta orsakerna till klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Stödet behöver skiftas mot livsmedels- och jordbrukssystem som främjar biologisk mångfald och skyddar de djur som är flest och har det sämst.  

Djurens Rätt vill att Världsbanken ska: 

  • Offentligt erkänna den industriella djuruppfödningens negativa påverkan på klimatet och biologisk mångfald och omvärdera Världsbanksgruppens stöd till förmån för mer hållbara livsmedels- och jordbrukssystem 

  • Avveckla IFC:s stöd till storskaliga djurfabriker och produktion av djurfoder 

Djurens Rätt uppmanar Ajay Banga och Världsbanken att ta emot det öppna brevet och agera därefter. Det är dags för Världsbanksgruppen att ta ledningen och investera i en mer hållbar framtid. 

Stöd oss

Stötta vårt politiska påverkansarbete!

Djurens Rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Hjälp oss i arbetet för att återspegla djurens rättigheter i lagstiftningen.  

Bli månadsgivare
Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: