Djurens Rätt
16 June 2021

Djurens Rätt uppmaning till politikerna: Inrätta en djurskyddskommissionär

Idag är det otydligt vem som ansvarar för djurpolitiska frågor i EU. Därför är det svårt att kräva ansvar. Idag är det kommissionären för hälsa- och livsmedelssäkerhet som har ansvar för djurvälfärden – men det omnämns inte i titeln. Följden blir att det exempelvis är oklart vem media ska ringa för att ställa frågor om hur djur har det i EU. Det visar också att djurvälfärd inte betraktas som en så viktig fråga för EU om inte någon kommissionär har djurskydd i sin titel. Därför måste djurskydd vara med i titeln.

Mycket EU-politik påverkar djuren och européer bryr sig väldigt mycket om djurs välfärd. Opinionsundersökningar visar tydligt att EU-medborgare vill se högre standarder för djurskydd. Trots det kan vi allt för ofta se hur ekonomiska intressena tillåts vara överordnade utan att konsekvenser för djurens välfärd beaktas.

Djurens Rätt vill att EU ska prioritera djurvälfärd högre. Därför driver vi just nu kampanjen #EUforAnimals. I kampanjen kan våra europaparlamentariker stödja vår uppmaning att inrätta en djurskyddskommissionär. De svenska parlamentariker som skrivit under uppropet finns Alice Bah Kuhnke (MP), Emma Wiesner (C), Jakop Dalunde (MP), Jessica Stegrud (SD), Jytte Guteland (S), Malin Björk (V) och Pär Holmgren (MP).

De partigrupper som leder till antal i sitt stöd är Greens/EFA och EPP. Här kan du se alla som europaparlamentariker som hittills stödjer förslaget. Vi hoppas att listan på de som stöttar förslag snart blir ännu längre.

Sebastian Wiklund

Sebastian Wiklund

Samhällspolitisk chef
Dela: