Djurens Rätt
10 January 2013

Djurens Rätt växte under 2012

– Vi ser en trend att Djurens Rätt ökar i flera större svenska städer som Stockholm, Göteborg och Malmö. Det bekräftar den känsla vi har haft de senaste åren om att engagemanget för djurs rättigheter idag sakta men säkert ökar, säger Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom.

Djurens Rätt som riksorganisation ökade med nära 200 nya medlemmar under 2012, den största ökningen av medlemsantalet under ett år sedan 1990.

– Föreningssverige ser annorlunda ut idag än på 90-talet, och många medlemsorganisationer har tappat medlemmar sedan dess. Djurens Rätt är en av dessa. Att trenden nu vänder för oss ser vi som ett tydligt tecken på det engagemang som finns. Frågan om djurs rättigheter är kanske vår tids stora moraliska fråga, och det är en fråga som engagerar, säger Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom.

Djurens Rätt har under 2012 fortsatt arbetet med att få fler livsmedelsbutiker att välja bort ägg från hönor i bur. Detta har varit lyckosamt och lett till att motsvarande 250 000 färre hönor sitter i burar. Detsamma gäller arbetet för att få EU-lagstiftning på plats som inskränker den maximala transporttiden för djur på väg till slakt, där Europaparlamentet gått på Djurens Rätts linje vid två omröstningar om djurtransportfrågan under året som gick. Läs mer om vad vi gjort under 2012 i vår årskrönika.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: