Djurens Rätt
17 July 2017

Djurens Rätt vill att regeringen agerar mot försämrade villkor vid djurförsöksetisk prövning

Sedan avgiften för djurförsöksetisk prövning infördes har antalet ansökningar minskat kraftigt medan allt fler ansökningar har blivit mycket omfattande och komplexa. Det här försvårar allvarligt möjligheten att utföra djurförsöksetisk prövning enligt djurskyddslagstiftningen

De regionala djurförsöksetiska nämnderna har inte handläggare som bistår i prövningen. De ideellt arbetande ledamöterna i de regionala djurförsöksetiska nämnderna ska utföra allt arbete med ansökningarna, att se till att nämnden får ett acceptabelt beslutsunderlag och fatta beslut enligt djurskyddslagstiftningen.

Allt fler omfattande och komplexa ansökningar har allvarligt försämrat förutsättningarna att utföra prövning enligt djurskyddslagstiftningen. Det är en följd av regeringens beslut att införa avgift för djurförsöksetisk prövning och hur den ska tas ut. Den bästa lösningen på problemet är att regeringen beslutar att avgiften ska tas ut på sätt som inte får till konsekvens att det till de regionala djurförsöksetiska nämnderna lämnas allt fler omfattande och komplexa ansökningar.
 

Djurens Rätt önskar också att de djurförsöksetiska nämndernas befogenheter klargörs.

Enligt 21 § djurskyddslagen får en djurförsöksetisk nämnd återkalla ett godkännande om djurförsöket inte utförs i enlighet med godkännandet. Innebär det att djurförsöksetiska nämnden, med stöd av 21 § djurskyddslagen, får återkalla ett godkännande om djurskyddsorgan beslutat om ändring av befintligt etiskt godkännande?
 

Staffan Persson

Staffan Persson

Ansvarig för djurförsöksfrågor
Dela: