Djurens Rätt
28 March 2013

Djurens Rätts om KRAV:s nya slaktregler

En referensgrupp för KRAV-godkänd slakt, där Djurens Rätt har haft en representant med, har tagit fram ett förslag till nya regler för slakt.

Reglerna för KRAV-godkänd slakt ses över för att utvärdera hur reglerna fungerar idag och för att ta vara på de förbättringsförslag som inkommit sedan reglerna senast ändrades, vilket var år 2004. Reglerna ses också över i ambition att åstadkomma en minskad klimatpåverkan med stöd i de fakta och regelförslag som kommit fram.

I remissyttrandet till förslaget skriver Djurens Rätt att organisationen är emot allt dödande av djur som inte ligger i individens intresse, men att det också är angeläget att minimera det lidande djur utsätts för i samband med slakt. Där har KRAV en central roll att spela som föredöme genom att visa exempel på mer djurvänliga produktionsmetoder.

Djurens Rätt menar därmed att KRAV:s regelverk bör vara avsevärt bättre än svensk lag ur djurskyddssynpunkt – slakt och transporter är t.ex. två områden där KRAV:s regler i dagsläget inte skiljer mycket från de konventionella djurskyddsreglerna.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: