Djurens Rätt
21 January 2013

Djurens Rätts remissyttrande om nya föreskrifter för kaniner och "burfåglar"

Djurens Rätt har idag skickat in synpunkter på förslag till föreskrifter för kaniner som hålls för produktion av kött, päls eller ull (dnr 31-5376/12) samt kaniner och fåglar som hålls för sällskap och hobby (dnr 31-5050/11).

Rörande kaniner skriver Djuren Rätt att kaniner är sociala, grävande djur som naturligt rör sig över stora ytor. Att hålla kaniner på det sätt som tillåts i de föreslagna föreskrifterna medger inte möjlighet till naturligt beteende som att gräva, att leva i en fungerande social gemenskap och att röra sig i naturliga rörelsemönster. Djurens Rätt är därför starkt kritiska till ett flertal av föreslagen på föreskrifter till kaniner, och menar att burhållning av kaniner inte ska tillåtas.

Vad gäller fåglarna välkomnar vi några föreslagna förstärkningar. Samtidigt vill vi poängtera det olämpliga i att alls hålla fåglar i bur, inte minst i svenskt klimat. Detta är varken något som främjar fåglarnas hälsa eller ger dem möjlighet att utföra sitt naturliga beteende. Djurens Rätt anser därför att denna djurhållning inte är förenlig med 2 § djurskyddslagen.

Fåglarna lever under stor del av sina liv hos privatpersoner, och även handeln med fåglar är idag många gånger privat. Det gör att hållningen är mycket svår att kontrollera. Samtidigt vet vi att fåglarnas välfärd lätt kompromissas. Av dessa skäl anser Djurens Rätt att hållning av "burfåglar" för sällskap och hobby ej bör tillåtas.

Läs vårt fullständiga remissvar till höger.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: