Djurens Rätt
18 February 2021

Djurens Rätts Sofia Kamlund tar plats i nationell djurförsökskommitté

Den nationella kommittén för skydd av djur som används i djurförsök har funnits sedan januari 2013 och är resultatet av ett EU-direktiv om en satsning på alternativ till djurförsök. Kommitténs uppdrag är bland annat att ge råd och stöd när det gäller försöksdjur och den etiska prövningen av djurförsök.

Den 3 februari i år tillsattes en ny kommitté med nya ledamöter av Jordbruksverket, och i den nya kommittén ingår numera Djurens Rätts vice ordförande Sofia Kamlund. Där återfanns tidigare Djurens Rätts Staffan Persson som nu har gått i pension.

– Det är väldigt spännande att nu få komma in i nationella kommittén. 3R-centrat har både kommit igång och fått förlängd finansiering, så jag ser fram emot att vara en del i Sveriges samordnade 3R-arbete där vi på sikt kan fasa ut alla plågsamma djurförsök, säger Sofia Kamlund.

Kommittén ska bland annat verka för att utvecklingen inom djurförsöksverksamheten sker i enlighet med de 3 R:en: att ersätta djurförsök med andra metoder (replace), att minska antalet djur (reduce) och att förfina, i betydelsen minska lidandet (refine).

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: