Djurens Rätt
13 March 2020

Djurens Rätts verksamhetsberättelse för 2019

I Sverige föds och dödas fler än 99 miljoner kycklingar varje år. Det är så många att det inte riktigt går att ta in. De avlas för att växa fort, får benproblem och andra hälsoproblem under den korta tid de får leva. Sedan väntar transport till ett slakteri, dit många kommer med brutna vingar och andra skador. Vi kan inte blunda för att så många individer har ett så lågt värde. Därför har vi under 2019 på bred front genomfört stora informationssatsningar på tåg, bussar och centralstationer. Vi har också tagit med oss kycklingarnas verklighet i direkta samtal på gator och torg under sommarturnén, vilket lett till reaktioner i form av både tårar och ilska.

Det positiva är att det går att förändra. Med hjälp av internationella samarbeten har vi lyckats se till att närmare 100 företag i Europa valt att ställa högre krav på djurvälfärd gällande kycklingar. Vi har inspirerat tusentals att djurvänliga val i vardagen genom veganutmaningen Veganuari, inspirationssajten Välj Vego och vår stora mässa Vegovision.

Vi har sett till att antalet hönor som sitter i burar har sedan 2008 minskat från 40 procent till runt 8 procent år 2019. Dessutom upphandlar 248 av 290 kommuner buräggsfritt. För första gången rankade vi Sveriges kommuner efter hur djurvänliga de är. Varje dag serveras över två miljoner måltider i Sveriges skolor och förskolor så här finns potential att göra enorm skillnad. Södertälje kommun kammade hem vinsten med god marginal och inspirerade andra att göra liknande förändringar i sina verksamheter.

Den fråga som år 1882 ledde till att Djurens Rätt som bildades har även den engagerat stort under året. Över fyrtio tusen svenskar skrev under för att stoppa djurförsöken på ett tyskt laboratorium som vi fick ta del av skräckbilder från. Även nationellt lyfte vi frågan om det lidande djur utsätts för genom annonsering i samband med Försöksdjurens dag. Regeringen måste satsa på djurfri forskning och i vår paneldebatt om djurskydd i Almedalen sa alla närvarande partier (från vänster till höger) att de ville se en nationell handlingsplan mot djurförsök. Dessutom fick vi under året ett nytt uppdrag som andra vice ordförande i den nationella kommittén för skydd av djur som används i djurförsök, en viktig position för att se till att antalet djurförsök minskar och ersätts med nya metoder.

För det går att förändra och i sammanslutningen ligger framgången. Tillsammans med 170 andra djurorganisationer samlade vi in över 1,6 miljoner namn i den internationella kampanjen End the Cage Age. Det är en av de största kraftsamlingarna för lantbruksdjuren i Europa - någonsin. Det växande engagemang vi ser för djuren är inte en trend, det är ett maktskifte. Vi kommer att göra allt vi kan för att vi så snart som bara möjligt ska få se en värld där djur ses som kännande individer med rätt till sina egna liv. Vi börjar med år 2020.

Läs hela Djurens Rätts verksamhetsberättelse för 2019

Linn Bleckert

Linn Bleckert

Kampanjansvarig
Dela: