Djurens Rätt
21 April 2021

Djurförsök bakom stängda dörrar

I många fall är det tyvärr bara djuren och djurpersonalen som kan svara på det eftersom mycket få försöksanläggningar faktiskt blir kontrollerade.

Majoriteten av alla försöksdjur i Sverige hinner födas, utsättas för lidande och sedan avlivas utan att en djurskyddskontrollant någonsin besökt det företag eller universitet som utför djurförsöken.

Enligt EU:s försöksdjursdirektiv ska Länsstyrelsen varje år kontrollera minst en tredjedel av djurförsöksanvändarna. Jordbruksverket kallar dessa användare för tillståndshavare.

År 2020 fanns det 212 tillstånd för användning av försöksdjur i Sverige. Länsstyrelserna skulle alltså utfört minst 71 kontroller av försöksdjursanvändare förra året men de klarade bara av att göra 25.

Det är alltså bara en knapp åttondel av alla användare som blivit kontrollerade. En användare kan dessutom ha flera försöksdjursanläggningar.

Det innebär att majoriteten av alla försöksdjur i Sverige hinner födas, utsättas för lidande och sedan avlivas utan att en djurskyddskontrollant någonsin besökt det företag eller universitet som utför djurförsöken.

Dela: