Djurens Rätt
23 April 2021

Djurförsök i Sverige: Undervisningshundarna på SLU

Beaglehundarna utgör bara ett trettiotal individer av de totalt 2 500 försöksdjuren som SLU i Uppsala har tillstånd att använda i sin undervisning. Även hästar, får, getter, grisar, kor, höns, katter, möss, råttor, kaniner och marsvin används i undervisningen. Många djur hålls i djurförsöksanläggningen på SLU men även privatpersoners och studenternas egna familjedjur används för att studenterna ska få öva på olika ingrepp.

En del av beaglehundarna har fötts upp på försöksdjursanläggningen, några har tagits över från ett läkemedelsföretag och några kommer från en försöksdjursuppfödare i Frankrike. På SLU lever hundarna i asfalterade hundgårdar på dagarna och tas in på natten. När hundarna inte används i undervisning tas de ut på promenader och får turas om att vara i rastgård med gräs.

Efter att först fått öva på attrapper får studenterna träna på olika ingrepp på hundarna. Bland annat övas bandageläggning, blodprover, rektalundersökningar, nedsövning och munsanering. Djurens Rätt har tagit del av undervisningshundarnas försöksjournaler och här nedanför är ett utdrag som visar hur ett år i en försökshunds liv kan se ut, hunden i exemplet heter Watson och är i dag fem och ett halvt år gammal. Även Watsons föräldrar Pomperipossa och Mårten har använts som undervisningshundar.

Beaglehunden Watsons försöksjournal

22/1   11 blodprover tagna ur permanentkanyl under 12 timmar.
23/1   4 blodprover tagna med 4 timmars mellanrum via fjärilskanyl.
24/1   2 blodprover tagna med 12 timmars mellanrum via fjärilskanyl.
4/2   Extern U-ljuds kurs. Sedator 0,15ml + 0,03ml. Dolorex 0,15ml + 0,03ml.
8/2   Fasteblodprov med butterfly och vaektainer 8 ml. 25 % av dagsransonen försöksfoder inblandat i frukost och middag 25 %.
10/2   50% av dagsransonen försöksfoder inblandat i frukost och middag.
23/2   Sår mellan tårna (yttersta) på vänster framtass. Haltar ibland.
1/3   Seriell blodprovstagning i perifer venkateter pre - och postprandiellt under 6,5 timme. Totalt 72ml blodvolym uttaget. Från eftermiddagen utfasning av försöksfodret under 3 dagar.
8/3   DSS - bandagering. Duktig.
10/4   Narkos und. Sederad = Sedator 0,15ml, Temgesic 0,5ml, Ketamin1,5 ml. Sövd =Midtazolam 0,9 + Ketalar. Analsäckarna spolade, otoskoperad.
19/4   DSS - Provtagning und + EKG mm. Duktig.
23/4   Otoskopi /analsäcksund. Duktig.
1/5   Rågstudien: Fasteblodprov med butterfly och vaentainer, 8ml taget från vi saphena vä bakben. 25 % av dagsransonen försöksfoder inblandat i frukost och middag. 25% även imorgon 2/5.
3/5   Bitsår vänster framben. På utsidan ett litet hål ovanför handleden. På insidan vid handleden men bara ett skrapsår.
4/5   50% av försöksfoder i frukost/middag. Även 4-5/5.
14/5   Blodtrycksund. Duktig.
22/5   Rågstudien: Seriell blodprovstagning i perifer venkateter pre - och postpondiellt under 6,5 timme. Totalt 72ml blodvolym uttaget. Från eftermiddagen utfasning av försöksfodret under 3 dagar.
24/5   Extern palpationskurs. Duktig.
28/5   Spontankastat urinprov samt klinisk undersökning inför predmisolonstudien.
6/6   Peroral Prednisionsolonstudie dag 1. Ett blodprov taget med fjärilskanyl kl. 08. Tre rör totalt. Predmisolontablett 1mg/kg givet med frukost.
7/6   Po Predn.studie dag 2. Ett blodprov taget med fjärilskanyl kl. 08. Predn. tabletter givna med frukost (1mg/kg).
10/6   Po Predn. studie dag 4. Ett blodprov taget med fjärilskanyl kl. 08. Predn. tabletter givna med frukost (1mg/kg).
13/6   Po Predn. studie dag 7. Ett bl. prov taget gm fjärilskanyl kl. 08.
15/6   Po Predn. Studie dag 10. Blodprover tagna kl. 8, 9.10, 10.10, 12.10, 15.10, 18.10 genom permanent kanyl. Predmisolontabl givna med frukost kl. 08-10 (1mg/kg). Sista behandlingsdagen urinprov taget på eftermiddagen.
16/6   Po Predn. Studie dag 11. Blodprover tagna kl. 6, 10, 14, 18 genom fjärilskanyl.
18/6   Po Predn. Studie dag 13. Ett blodprov taget genom fjärilskanyl kl. 08.
22/6   Po Predn. Studie dag 15. Ett blodprov taget genom fjärilskanyl kl. 08.
26/6   Po Prednisolonstudie dag 21. Avslutande blodprov för denna omgång taget med fjärilskanyl kl 08.
1/8   Po predn. Studie omgång 2, dag 1. Ett blodprov taget med fjärilskanyl kl. 07. Watson ingår i kontrollgrupp denna gång => inget prednisolon.
2/8   Po Predn. Studie dag 2. Ett blodprov taget med fjärilskanyl kl. 07.
4/8   Po predn. Studie dag 4. Ett blodprov taget m. fjäril kl. 08.
7/8   Po predn. Studie dag 7. Ett blodprov taget m. fjäril kl. 08.
10/8   Po predn. Studie dag 10. Seriell bl. provstagning m. fjärilskanyl kl. 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 18.30.
11/8   Po predn. Studie dag 11. Seriell bl. provstagning m. fjärilskanyl kl. 6.30, 1030, 1430, 1830.
13/8   Po predn. Studie dag 13. Ett blodprov taget med fjärilskanyl. Kl. 08.
17/8   Po predn. Studie dag 17. Ett blodprov taget med fjärilskanyl. Kl. 08.
21/8   Po predn. Studie dag 21. Ett blodprov taget med fjärilskanyl. Kl. 08. Sista bl. provet i studien.
5/9   Klinikförberedande = klinisk undersökning. Skälig på de andra hundarna.
6/9   Röntgen und. 16,9 kg Sedator 0,16 ml/Dolorex0, 16 ml Atipam 0,14 ml.
25/9   Togs ca. 6 ml blod (EDTA) Normalblod. Säljs til Medivir.
1/10   "Kf" = provtagning/läkemedelstillförsel. Duktig.
11/10   [Personuppgift] gjorde en klinisk und. + <3 u-ljud. Allt ok.
22/10   "Kf" = Bandagering. Duktig.
6/11   "Kf" = reproduktion/digestion. Duktig när han användes. Annars satt han bara och skällde.
14/11   Vet studenter lånade och tränade på klinisk und. Duktig.
16/11   "Kf" = Stationstenta - klinisk und. Utbytt efter 1 student för han var för jobbig. Kunde inte sitta still.
19/11   Vet studenter lånade och tränade på klinisk und. Duktig.
Dela: