Djurens Rätt
21 April 2014

Djurförsök på 50 000 djur avslås

Den 26 september förra året skrev vi om hur Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd avslog en ansökan som skulle innebära att 50 000 djur skulle utsättas för plågsamma djurförsök. Samtliga djurförsök som utförs i Sverige måste behandlas av en av de sju regionala djurförsöksetiska nämnder som finns i landet.

Nämnden avslog ansökan utifrån att den var så omfattande och svåröverskådlig att det inte var möjligt att väga försökets betydelse mot lidandet för djuren, vilket är nämndens uppdrag att göra.

- Under år 2013 har det lämnats flera mycket omfattande och komplexa ansökningar om etisk prövning av djurförsök till de regionala djurförsöksetiska nämnderna – som har godkänts. De ansökningarna omfattar i verkligheten flera olika försök. Sådana ansökningar har lämnats till prövning också tidigare, men problemet har ökat under 2013, säger Staffan Persson, ansvarig för djurförsöksfrågor i Djurens Rätt.

- Anledningen till det är sannolikt främst att det sedan den 1 januari 2013 tas ut en avgift för djurförsöksetisk prövning, som tas ut per ansökan. Då regeringens förslag om att införa avgift för djurförsöksetisk prövning remissbehandlades var det flera remissinstanser som kritiserade att avgiften skulle tas ut per ansökan, eftersom man med det såg en risk för att ansökningarna skulle bli mycket omfattande. Det föreslogs andra sätt att ta ut avgiften på, men regeringen lyssnade inte på kritiken, förklarar Staffan Persson.

Avslaget i nämnden överklagades av forskaren till centrala djurförsöksetiska nämnden, en instans som inrättades den 1 januari 2013 och som bland annat har i uppgift att pröva beslut av regional djurförsöksetisk nämnd som överklagats av sökanden (det är enbart sökanden som kan överklaga).

Överklagan prövades av den centrala djurförsöksetiska nämnden, som avslog forskarens överklagan av det tidigare beslutet. Även här är motiveringen den samma, att det inte går att "urskilja den erforderliga kedja av komponenteter som den djurförsöksetiska nämnden behöver för att pröva ärendet".

Beslut i centrala djurförsöksetiska nämnden kan inte överklagas, vilket innebär att försöket som skulle utsätta 50 000 djur för djurförsök stoppas i sin nuvarande utformning.

- Då omfattande och komplexa ansökningar godkänns av regionala djurförsöksetiska nämnder är det risk för att djur används i försök och utsätts för lidande som de inte skulle utsatts för om prövningen kunnat utföras enligt djurskyddslagstiftningen. Därför är den centrala djurförsöksetiska nämndens vägledande beslut om vad som krävs av en ansökan viktigt, säger Staffan Persson.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: