Djurens Rätt
26 May 2020

Djurförsöken måste avskaffas med demokratiska metoder

Djur som utnyttjas i djurförsök har, precis som alla andra djur förmågan att uppleva, att känna lidande, lust, smärta och glädje. De allra flesta djurförsök innebär att djur utsätts för ett lidande som vi på Djurens Rätt menar är helt oacceptabelt. Vi arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer men vägen dit måste gå genom opinionsbildning, konsumentval och politiska beslut, inte genom hot eller våld.

– ­Vi är många som vill se en snabbare utveckling av övergången till en djurfri forskning och vägen dit behöver bestå av samarbete och dialog. Att vara emot djurförsök är absolut inte samma sak som att vara emot forskning eller forskare, för att vi ska kunna utveckla och satsa på de djurfria metoderna så måste både djurvänner, forskare och politiker involveras. Det är genom opinion hos allmänheten, politisk vilja och nya innovativa metoder som vi ska hitta vägen framåt, säger Benny Andersson, verksamhetschef på Djurens Rätt.

Att vara emot djurförsök betyder inte på något sätt att vi är emot forskare eller vetenskaplig eller medicinsk utveckling. Tvärtom! Det finns idag många ofta innovativa  alternativ som har ersatt vissa djurförsök och fler sådana måste till. I dagsläget saknas det tyvärr alternativ för att ersätta alla former av djurförsök. En viktig orsak är att det inte satsas tillräckligt med resurser på att ta fram djurfria metoder. 

Djurens Rätt avser att fortsatt vara en positiv kraft för att resurserna ska öka och för att nya metoder kommer fram. Enligt EU-direktiv 2010/63 så ska alla djurförsök ersättas så snart det är vetenskapligt möjligt att göra det. Men det här kommer inte att ske av sig självt.

Djurens Rätts förslag om övergång till djurfri forskning

  • Sverige ska utarbeta en nationell övergripande handlingsplan för övergång till djurfria forskningsmetoder och handlingsplaner för minskning av djurförsöken inom olika forskningsområden.
  • Statens anslag för utveckling och validering av alternativa metoder i ett första steg ska ökas från 15 miljoner kronor till minst 150 miljoner kronor per år.
  • Sveriges 3R-center ska finansieras fullt ut också efter 2020 och att det ska vara med medel som avsätts särskilt för denna verksamhet.

Läs gärna mer om djurförsök och om de alternativa metoder till djurförsök som redan finns idag.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: