Djurens Rätt
27 September 2019

Djurförsökscentret SWECCLIM beviljas inte medel av Vetenskapsrådet

Sveriges lantbruksuniversitet ansökte om pengar till projektet tillsammans med Uppsala universitet, Sveriges veterinärmedicinska anstalt, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet/Sahlgrenska universitetssjukhuset och Linköpings universitet.

Projektet SWECCLIM, Swedish Experimental Clinical Center for Large-Animal Innovative Models, består av flera delar, och skulle bland annat inneburit fler djurförsök på stora djur. Det ansöktes om 90 miljoner kronor för projektet, för åren 2020-2024.

– Det är ett infrastrukturprojekt, så i summan 90 miljoner ingår inte kostnader för de enskilda djurförsöken. Dessutom skulle de som ansökte om bidraget själva lägga in miljoner i projektet som medfinansiärer. Det handlar alltså om mycket mer pengar än om 90 miljoner, säger Staffan Persson, ansvarig för djurförsöksfrågor på Djurens Rätt.

Summan 90 miljoner kan jämföras med att det årligen avsätts enbart 13 miljoner kronor för utveckling av alternativa metoder till djurförsök. För år 2018 räckte de 13 miljonerna till sex projekt, varav tre handlar om utveckling av djurfria forskningsmetoder.

– Det är viktiga pengar för de projekten, men summan att fördela är så liten att det inte märkbart kan leda till minskning av djurförsöken. Vi anser att det borde satsas minst 10 gånger så mycket pengar, 150 miljoner, på utveckling av djurfria metoder, säger Staffan Persson.

SWECCLIM har kritiserats av flera djurorganisationer och enskilda forskare, organisationen Djurrättsalliansen har samlat in namnunderskrifter och politiker har bland annat skrivit debattartiklar och kritiserat satsningen.

– SWECCLIM är bara ett av flera kostsamma projekt för fler djurförsök. Skattemedel måste istället i större omfattning användas till arbetet med att utveckla och att använda djurfria forskningsmetoder, avslutar Staffan Persson.

Linn Bleckert

Linn Bleckert

Kampanjansvarig
Dela: