Djurens Rätt
22 April 2021

Djurförsöksfrågan debatterades i riksdagen

Forskningspropositionen är regeringens förslag om inriktning och budget för forskningen i Sverige och en ny sådan läggs fram var fjärde år. I den nya propositionen har frågor om djurförsök och satsningar på alternativa metoder fått mycket större utrymme än tidigare år. Tyvärr har inte anslagen till forskning om 3R (Replace, Reduce, Refine) ökat något i det nya förslaget utan nivån ligger kvar på 15 miljoner om året. En summa som Djurens Rätt menar åtminstone behöver tiodubblas.

I debatten lyftes flera av de skäl för att satsa mer pengar på alternativa metoder som Djurens Rätt brukar lyfta i kontakten med politiker. Regeringen kritiserades också för att de inte ökat anslagen för sådan forskning i det nya förslaget:

[V]i vet att djurfria metoder ofta är billigare, effektivare och säkrare för människan. Satsningar på forskningen är därför inte en kostnad. Det är en investering. […] De 15 miljoner som är sökbara räcker inte särskilt långt för de forskare som vill ta fram alternativa metoder. […] Det måste bli ett slut på djurs lidande i forskningssammanhang, och då måste forsknings-metoderna utvecklas. Här får regeringen bakläxa.
- Ilona Szatmari Waldau (V)

Även frågan om handlingsplaner för utfasning av djurförsöken nämndes i debatten. Djurens Rätt rapporterade nyligen om det glädjande beskedet att regeringen lyssnat på våra krav om att fasa ut djurförsöken. I riksdagsdebatten bekräftades nu också vår tolkning av Jordbruksverkets nya uppdrag som ett steg mot att Sverige ska följa Nederländernas initiativ och anta en handlingsplan för utfasning av djurförsöken:

Jordbruksverket har fått ett uppdrag i regleringsbrevet nu att kartlägga åtgärder för att minska användningen av försöksdjur. Vi behöver en handlingsplan, det är helt klart, med tidsgränser.
- Mats Berglund (MP)

Djurens Rätt gläds åt att djurförsöksfrågorna får utrymme i riksdagsdebatten, att flera riksdagspolitiker håller med Djurens Rätt om att mer pengar behöver satsas på alternativa metoder och även åt att det nu äntligen börjar hända saker på djurförsöksområdet i och med det nya uppdrag som Jordbruksverket fått i regleringsbrevet.

Vi kommer att följa utvecklingen och arbeta hårt för att det ska ge så bra utdelning som möjligt, för djuren.

 

Dela: