Djurens Rätt
08 April 2021

Djurförsökslaboratorium avslöjat - djur förnedras och utsätts för ett oerhört lidande

Bilderna kommer från djurförsökslaboratoriet Vivotecnia i Madrid och släpptes idag av organisationen Cruelty Free International via tidningen The Guardian. Och det bilderna visar är vilket extremt lidande som djur för utsätts på djurförsökslaboratoriet runt om i Europa.

På laboratoriet i Madrid används apor, hundar, minigrisar, råttor, möss och kaniner i djurförsök för kemikalier, tobak och livsmedelsprodukter.

Bilderna är som nu har släppts är tagna mellan året 2018 och 2020. De visar hur djur blir slagna och våldsamt skakade, hur de snurras runt i luften och kastas in i burar. De visar ingrepp som görs helt eller delvis utan bedövning. Några av de mest skakade bilderna visar hur blod tas från råttors ögon medan de fortfarande är vid medvetande.

Bilderna visar också hur djuren förnedras: vid ett tillfälle går det att se hur ett ansikte ritas på en apa samtidigt som den töms på blod.

Den visselblåsare som har avslöjat djurplågeriet och lämnat över bilderna ska också ha berättat hur djur ska ha dött när personal inte var på plats.

Det bilderna visar strider mot såväl lagstiftningen i Spanien som i EU, som bland annat säger att djur ska utsättas för så lite lidande som möjligt.

Precis som i Sverige ska djurförsök godkännas i en djurförsöksetisk nämnd.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: