Djurens Rätt
14 June 2018

Djurfrågorna på frammarsch – viktiga för varannan väljare

När analys- och opinionsföretaget Novus under maj frågade väljarna hur viktiga djurfrågor är vid valet av parti svarade hela 46 procent att det är en mycket viktig, eller ganska viktig, aspekt i deras val av parti. Det motsvarar nästan varannan väljare, och är en ökning med hela fem procentenheter jämfört med en motsvarande undersökning för ett år sedan.

– Att varannan väljare anger att partiets djurpolitik är en viktig faktor vid valet av parti visar att djurrättsfrågan har etablerat sig som en viktig politisk fråga, och det inte längre är något som partier och politiker kan blunda för. Hur djuren behandlas är en angelägen fråga som berör och engagerar en stor del av samtliga partiers väljare, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

För partier som Socialdemokraterna har andelen väljare som anser att djurfrågorna är viktiga ökat med hela 10 procentenheter, från 36 till 46 procent, under det senaste året. Inte för något partis väljare har frågan minskat i betydelse under det senaste året.

I Djurens Rätts valmanifest finns följande förslag på frågor som partierna bör prioritera för att skapa en bättre framtid för djuren.

  • sätt upp mål för en övergång till djurfri forskning
  • främja växtbaserad mat
  • avveckla pälsdjursfarmning
  • ge alla grisar, kycklingar och hönor rätt till utevistelse
  • förhindra hemlöshet bland katter
  • inför en expertmyndighet för djurskydd

Underlaget till opinionsundersökningen finns här

Bakgrund

Undersökningen är genomförd av via slumpmässigt genomförda telefonintervjuer med den svenska allmänheten. 1 000 intervjuer har genomförts under perioden 21-28 maj 2018. Frågan var formulerad enligt ”När du ska rösta i valet 2018, i vilken utsträckning kommer djurrättsfrågor vara viktiga för dig i valet av parti?”

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: