Djurens Rätt
22 August 2019

Djurliv värda att leva: ny forskning presenterades på konferens i Bergen

Fiskar vill ha kul

I en studie där videoklipp med fiskar på YouTube kollades igenom kunde lekfulla beteenden hittas i majoriteten av videoklippen. Utöver det kunde skillnader mellan arter identifieras vilket tyder på att olika fiskarter leker på olika sätt. Exempelvis lekte ciklidfiskar mer med objekt än de andra arterna medan karpfiskarna främst lekte genom att simma där en pump framkallade luftbubblor.

Trots att kunskapen om att fiskar är kännande individer ökar kunde en annan forskare presentera hur bristande forskningen är för fiskars välfärd i livsmedelsindustrin. Fiskar räknas i tusentals ton istället för i individer eftersom de dödas i så stora antal och många av de arter som äts har ingen forskning bakom vad de behöver när de hålls i fångenskap.

Läs mer om fiskar här.

Kor jobbar hårt för att komma åt sin kalv

I mjölkindustrin är det praxis att kor görs dräktiga och att kalven sedan tas ifrån dem direkt efter födseln för att så mycket mjölk som möjligt ska kunna säljas till människor. I en ny studie kunde en forskare visa att vissa kor gör allt för att kunna få kontakt med sin kalv, oavsett om de fått vara tillsammans tills samma dag eller om de separerats direkt vid födseln.

För att komma åt sin kalv behövde korna öppna en grind där tyngder hängdes på. Några individer fortsatte att öppna grinden även när den tyngsta vikten, 90 kg, hängde på grinden. Detta visar att det finns individuella skillnader hur starkt bandet är mellan kon och kalven, men att alla individer brydde sig om sin kalv oavsett separation.

Läs mer om kalvarna i Sverige här.

Kycklingar leker med ihoprullade pappersbitar

Kycklingar som får ihoprullade pappersbitar som liknar maskar utför lekbeteendet ”worm running”, något de annars inte gör i miljöer utan insekter och maskar. De kycklingar som inte hade sett sådana pappersbitar förut lekte mest med dem, vilket tyder på att de tröttnar på sina ”leksaker” och har tråkigt i miljöer utan dem.

Även svensk forskning om kycklingar presenterades som vi tidigare berättat om. Kycklingar i äggindustrin påverkas negativt av sin första levnadsdag på kläckerier.

Grisars ansiktsuttryck spelar roll

Forskning gjord på frilevande grisar visar att de kommunicerar med komplexa ansikts- och svansuttryck. Precis som att det är skillnad mellan att vara fem centimeter från en annan människas ansikte och att nudda hen med sin mun, är det skillnad för grisar mellan att nudda och inte nudda andra grisar. Grisarnas svansposition kunde även förklaras på liknande sätt som hundars svansposition. En upphetsad gris har knorren upp i vädret medan en stressad gris stoppar den mellan benen.

De frilevande grisarna rörde sig på avstånd upp till tre km på två timmar. I köttindustrin hålls tio grisar på nio kvadratmeter.

Mer forskning från konferensen går att läsa här.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: