Djurens Rätt
30 January 2015

”Djuromsorgsprogram” för grisar har ingenting med omsorg att göra

Djurskyddslagstiftningen är en minimilag som ska gälla för alla. Men trots det finns det möjlighet för vissa djurutnyttjande industrier att göra undantag. Dessa kryphål utnyttjas i mycket stor utsträckning av framför allt kalkon-, kyckling- och äggindustrin. Myndigheterna och branschen har beslutat om så kallade kontrollprogram, där djurhållarna genom att göra vissa frivilliga åtaganden utöver lagstiftningen slipper undan en del paragrafer som de inte vill följa.

Nu vill den svenska grisindustrin in på samma bana. I sitt ”djuromsorgsprogram”, som de hoppas kunna få omvandlat till ett sådant kontrollprogram, föreslår de fem undantag från lagstiftningen. Det handlar om att kunna ha fler grisar på samma yta, att hålla suggor fixerade under och efter grisning samt under brunst- och betäckningsperioden, att ta kultingar tidigare från sina mammor och att hålla fler grisar per avdelning. Jordbruksverket har ännu inte sagt sitt om förslaget, men de har bidragit med runt en miljon kronor till en studie för att testa det i praktiken.

I studien som Jordbruksverket och slakterinäringen bekostat ingår totalt tolv gårdar, där runt tre gårdar testar varje lagavvikelse. I resultatet från studien rapporteras beteendestörningar hos både unga grisar och suggor. En del av de unga grisarna som tagits från suggorna vid tre veckors ålder har utvecklat störningar som öronbitning och försök att dia på varandra. Hos de äldre grisarna förekom svansbitning och hos de fastlåsta suggorna tungrullning och rörbitning, vilket alla är stressrelaterade symptom.

En slutsats från studien är att antalet slaktade grisar och lönsamheten på gårdarna ökar med de föreslagna försämringarna av djurskyddet. Fler resultat ska redovisas i mars.

Förslaget till djuromsorgsprogram och pilotprojektet har fått stark kritik. Senast idag i Sveriges Radio av Bo Algers, professor i husdjurshygien, Sveriges lantbruksuniversitet och Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet.

Vi har tidigare skrivit om djuromsorgsprogrammet och anser att det är ologiskt och helt fel väg att gå att öka fixeringen, sänka avvänjningsåldern och minska utrymmet per gris. Det är att gå emot flera av grisarnas grundläggande behov. När grisindustrin föreslår det här programmet ökar de farten i en utveckling mot att allt mindre hänsyn tas till djuren.

Dela: