Djurens Rätt
07 February 2014

Djuromsorgsprogram vill öka fixeringen av suggor

Tidningen Land Lantbruk publicerar idag en artikel om det förslag till djuromsorgsprogram som grisbranschen under året testar på utvalda gårdar. SVT rapporterar också om artikeln och visar rörliga bilder på suggor med smågrisar och hur en sugga fixeras med hjälp av en så kallad skyddsgrind.

Djuromsorgsprogrammet är enligt grisbranschen själv ett sätt att öka smågrisöverlevnaden och att öka suggornas hållbarhet. De menar att det djuromsorgsprogram de föreslår och nu testar har målet  ”en ännu bättre djuromsorg”. Branschorganisationen Sveriges Grisföretagares förslag på djuromsorgsprogram går ut på att:

  • avvänja smågrisarna vid tre istället för vid som nu tidigast fyra veckors ålder
  • fixera suggorna i större utsträckning än idag, både under födsel och digivning samt under dräktighetsperioden  (grisbranschen använder dock hellre uttrycken ”användning av skyddsgrindar” och "foderliggbås")
  • hålla fler grisar (så kallade ”slaktsvin”) i varje  box med bibehållen totalyta vilket innebär mindre yta per gris.

- Är det sant som branschen själv säger att målet är att öka djuromsorgen, är det ologiskt och helt fel väg att gå att öka fixeringen, sänka avvänjningsåldern och minska utrymmet per gris. Det är att gå emot flera av grisarna grundläggande behov. Pengarna styr och konkurrensen är hård. Istället för att säga stopp, vi vill inte åka med i den här karusellen längre, föreslår den svenska grisindustrin det här djuromsorgsprogrammet och ökar därmed farten i en utveckling mot att allt mindre hänsyn tas till djuren, säger Linda Björklund, etolog, Djurens Rätt.

Det är tydligt att den ekonomiska aspekten spelar en stor roll  och trots att ett pilotprojekt pågår och är långt ifrån klart eller utvärderat verkar det som att branschens förväntningar på att programmet ska godkännas av Jordbruksverket är höga. Mattias Espert, som enligt Lantbruk  håller i arbetet med djuromsorgsprogrammet, säger "får vi igenom djuromsorgsprogrammet kan upp mot halva merkostnaden sänkas".

Sten-Olof Dimander, VD för Svenska Djurhälsovården som i samarbete med Sveriges Grisförtagare arbetat fram förslaget till djuromsorgsprogram, är försiktigare och menar att det är för tidigt att uttala sig om effekterna av programmet men säger också att så kallade skyddsgrindar  har en positiv effekt.

På de bilder som Land Lantbruk publicerar syns det tydligt att suggan och smågrisarna inte har tillgång till halm eller annat strö. Enligt förslaget i djuromsorgsprogrammet ska god tillgång till strö vara en av de saker som kompenserar suggan för fixeringen; det ska "särskilt beaktas" att "strö ska finnas för suggans sysselsättning och välbefinnande". Avsaknad av strö är ett vanligt och allvarligt djurskyddsproblem inom grisindustrin.

Tidigare i år skrev vi om hur problemet med dödlighet hos smågrisar uppmärksammats i Danmark. Mer fakta om grisar i livsmedelsindustrin kan du också hitta här. Förslaget till kontrollprogram finns att läsa här.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: