Djurens Rätt
03 March 2017

Djurplågeriet på Europas djurtransporter fortsätter

Organisationerna Animals International och Tierschutzbund Zürich/Animal Welfare Foundation (TSB/AWF) har under ett år återigen kunnat dokumentera verkligheten bakom Europas plågsamma djurtransporter. Denna gång visar filmerna hur djur transporteras med lastbil eller båt från EU-länder som Belgien, Irland, Frankrike, Tyskland och Spanien till slakt i länder utanför Europa. De nya filmerna är inspelade under 2016 och har inte tidigare publicerats.

I filmerna får vi se transporter som kan pågå i upp till en vecka. Djuren lider av utmattning, uttorkning, skador och sjukdomar under transporterna. Många överlever inte transporten till slakteriet och inte ens högdräktiga eller nyfödda djur slipper undan, trots att det strider mot reglerna om att transportera dräktiga djur.  

De nya filmerna visar också på slaktmetoder som orsakar djuren ett enormt lidande – detta trots att artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt slår fast att EU-länder ska ta full hänsyn till att djuren är kännande varelser när de tar beslut i dessa frågor, samt att EU-domstolen fastslagit att de krav som ställs på transport av djur ska uppfyllas under hela resan, även om den avslutas utanför EU.  

Tillsammans med 22 djurrätts- och djurskyddsorganisationer i Europa, samordnat av Eurogroup for Animals, driver Djurens Rätt den EU-omfattande kampanjen StopTheTrucks som lyfter problemen med djurtransporterna både inom och från EU. Det krävs en revision av EU:s lagstiftning för djurtransporter.

– Sverige har visat på positiv handlingskraft i den här frågan och nu är det av yttersta vikt att man också följer upp och fortsätter att trycka på för att se till att någonting verkligen händer. De här djuren kan inte vänta, vi behöver krafttag mot de undermåliga djurtransporterna nu, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Den 3 oktober 2016 träffade Djurens Rätt sakkunniga på Näringsdepartementet för att diskutera frågan om djurtransporter i Europa. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht lyfte frågan på ett ministermöte i Bryssel månaden efter och flera länder uttryckte sitt stöd i frågan.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: