Djurens Rätt
31 May 2017

Djurpoliserna riskerar nedläggning när uppgifter flyttas till länsstyrelsen

Hanteringen av omhändertagna djur förväntas flyttas över till länsstyrelserna medan polisen fortfarande kommer att ansvara för djurbrottsutredningar samt bistå länsstyrelsen vid djurskyddskontroller och omhändertaganden av djur. Det är dock oklart om dessa uppgifter kommer att ligga kvar på djurpoliserna eller om det kommer att integreras som en av polisens allmänna uppgifter.

Ett problem som vi har redan idag är att brott mot djur inte värderas tillräckligt högt. Att helt ta bort djurpoliserna med deras ämnesspecifika kompetens kan innebära en risk för kompetenstapp och att förvaltningen av djurskyddsärenden och brott värderas ännu lägre än idag.

– Djurpoliserna och deras kompetens är viktig för en effektiv behandling av djurskyddsärenden. Förutom att skydda djur bidrar djurpolisen till att minska våldet i samhället överlag eftersom det finns ett samband mellan våld mot djur och våld mot människor, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Länsstyrelserna vittnar idag om bristande resurser på djurskyddsområdet. Om arbetsuppgifterna flyttas kommer resurser för nyanställningar att skjutas till, men frågan är om finansieringen blir tillräcklig.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: