Djurens Rätt
05 July 2017

Djurpolitisk debatt med ungdomsförbunden i Almedalen

På frukostseminariet - där det bjöds på frukost från Leksands knäckebröd, Food for Progress, Planti och delades ut goodiebags från Green Star, Simris Alg, Oatly, VEGO och Vegourmet - var fem politiska ungdomsförbund representerade.

Under samtalet  tog Camilla Björkbom, Djurens Rätts förbundsordförande och moderator för diskussionen, upp några av de mest aktuella djurfrågorna just nu. i flera av dem var samtliga i panelen överens om slutmålet - som att köttkonsumtionen ska minskas och djurförsöken fasas ur. Medan det i andra rådde det mer oenighet, exempelvis kring behovet av en djurskyddsmyndighet. Mona Hagi från för Grön Ungdom, inledde sitt anförande med att säga just att en djurskyddsmyndighet behövs, något som Anna Horn från Liberala ungdomsförbundet (LUF) menade var en dålig användning av statens resurser på djurområdet.

När det gäller köttkonsumtionen var paneldeltagarna överens om att vi behöver äta mindre kött, men där t.ex. Elin Petersson från Moderata ungdomsförbundet (MUF) menade att statliga styrmedel riskerar att slå fel och att statens roll är att skapa möjligheter för marknaden att expandera och individer att göra fria val, så menade Tilly Laestander från Ung Vänster istället att en köttskatt faktiskt är en potentiell väg framåt. Victor Rundqvist från för Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) lyfte fram att kommunernas upphandlare ofta saknar kunskap om vilka krav de faktiskt kan ställa i den offentliga upphandlingen och han tryckte också på möjligheten för Sverige att bli världsledande inom exporten av växtbaserade produkter, men att det då behöver skapas en miljö som ger företagen möjlighet att expandera och exportera.

Också kring djurförsöksfrågan rådde en konsensus kring att djurförsök måste fasas ut - Tilly Laestander varnade för att utfasning inte fick gå för fort, Mona Hagi presenterade ett förslag om en halvering av djurförsöken till år 2020 medan Elin Petterson lyfte fram det faktum att dagens unga och medvetna generation ser djurförsök som något gammaldags och föråldrat.

Mer oense var panelen när diskussionen kom att handla om Sveriges pälsdjursfarmer. Victor Rundqvist menade att pälsindustrin är en "smutsig och oetisk industri med ett katastrofalt liv för de djur som finns där", men ställde sig inte bakom ett förbud - något som inte heller MUF eller LUF gjorde. Argumentet är att staten inte ska förbjuda branscher utan att det är medborgarna/konsumenterna som kan och bör skapa en förändring. Grön Ungdoms Mona Hagi höll med om att ett förbud är en komplicerad väg att gå, men menade istället att det är mer effektivt och framgångsrikt med skärpta regler som leder till farmerna upphör. Ung Vänster var de enda av de inbjudna ungdomsförbunden som argumenterade för ett förbud mot pälsdjursfarmer i Sverige.

Den avslutande frågan, innan publiken fick chansen att ställa frågor, handlade om vilda djur på cirkus, och även där blev skillnaderna mellan de politiska blocken tydliga - Ung Vänster och Grön Ungdom var för ett förbud mot vilda djur på cirkus, LUF:s och MUF:s representanter menade att om det förekommer djurplågeri så bör det stoppas men annars är det acceptabelt medan Centerpartiets ungdomsförbund hänvisade till kommunerna möjligheter att stoppa cirkusar med vilda djur.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: