Djurens Rätt
20 September 2016

Djurs juridiska status förändras runt om i världen

Kategoriseringen av rättspersoner (fysiska och juridiska personer) och objekt (t.ex. saker, miljö och djur) är juridiska begrepp och konstruktioner genom vilka man på bästa möjliga sätt försöker hantera juridiska konfliktsituationer och frågeställningar. Juridiskt betraktas djur som människans egendom i de flesta länder, och ges det skydd som landets djurskyddslagstiftning fastställer.

Quebec i Canada är en av de städer som skrivit in i lagstiftningen att djur inte är saker utan kännande varelser med biologiska behov (Civil Code of Quebec Art. 898:1). I EU - i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 13 - erkänns djur som kännande varelser. Flera länder har skrivit in liknande formuleringar i den nationella lagstiftningen, så som Frankrike, Tjeckien och Colombia.

I Österrikes, Nederländernas, Spaniens och Tysklands lagstiftning konstaterats det uttryckligen att djur inte är saker. I Schweiz fastslås det å sin sida att djur inte är objekt och att djur har värdighet (dignity), som människan ska respektera.

Ingen av de ovan nämnda ländernas lagstiftning erkänner dock djur som personer i juridisk bemärkelse. Det betyder att om inga särskilda bestämmelser finns för hur djur ska hanteras juridiskt, är djur föremål för bestämmelserna som berör objekt.

– Ändringarna betyder med andra ord inte att djurens rättsliga status i jämförelse med människans och juridiska personers de facto har ändrats. Ändringarna och viljeyttringarna i lagstiftningen kommer dock att kunna ändra på den juridiska argumentationen, vilket är en utveckling åt rätt håll, poängterar Birgitta Wahlberg, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt.

Djurens Rätt kommer att följa upp utvecklingen och hoppas på att Sverige blir det första landet som erkänner djur som kännande varelser och rättspersoner med individuella djurrättigheter.

Källor

Global Animal Law Project (se t. ex. Swiss Civil Code Art. 641a: "1- Animals are not objects. 2- Where no special provisions exist for animals, they are subject to the provisions governing objects." och French Civil Code Art. 515-14: "Animals are living beings gifted with sentience. Subject to the laws that protect the animals, they are subjected to the regime of goods."

Civil Code of Quebec Art. 898:1: "Animals are not things. They are sentient beings and have biological needs. In addition to the provisions of special Acts which protect animals, the provisions of this Code and of any other Act concerning property nonetheless apply to animals."

Birgitta Wahlberg

Birgitta Wahlberg

Ansvarig för internationella frågor
Dela: