Djurens Rätt
01 July 2020

Djurskyddsbristerna på Guldfågelns slakteri kan kvarstå

Fallet har varit uppe i media ett flertal gånger sedan 2018 och Guldfågeln polisanmäldes av Djurens Rätt i mars 2019 för brott mot djurskyddslagen. För att undersöka om företaget bättrat sig har vi begärt ut handlingar från djurskyddskontroller som gjorts hos Guldfågeln under första kvartalet 2020. Men handlingarna från både Länsstyrelsen och Livsmedelsverket är kraftigt sekretessbelagda vilket gör att det inte går att utläsa hur det ser ut på slakteriet idag. 

– Vi har i dagsläget ingen aning om något faktiskt förbättrats för kycklingarna på Guldfågelns slakteri. Det är under all kritik att sådana här brister inte följs upp med en transparens så att konsumenterna får insyn i hur djuren faktiskt har det, säger Anna Harenius, sakkunnig på Djurens Rätt

Guldfågeln är det största slakteriet i Sverige som fortfarande använder den omdebatterade elbadsbedövningen. Kycklingarna hängs upp i benen när de är vid medvetande och sedan doppas deras huvuden ner i ett elektrifierat vattenbad. Om huvudet missar elbadet eller kniven som skär upp halsen blir inte kycklingen tillräckligt medvetslös eller avlivad utan riskerar att skållas levande. 

Många kycklingar har fått benbrott till följd av ovarsam hantering i samband med transport, vilket gör upphängning och hantering extra plågsam för djuren. Det ökade antalet brutna vingar kan också resultera i att bedövningsmetoden misslyckas oftare. 

Djurens Rätt är starkt kritiskt till bedövningsmetoden som de menar måste fasas ut.

– Nu är det upp till Guldfågeln att bevisa att de tar ansvar för kycklingarna, de tidigare bristerna måste åtgärdas omedelbart och Guldfågeln behöver påbörja en utfasning av den kritiserade bedövningsmetod som används, säger Anna Harenius.

Tidslinje - detta har hänt

April 2018

Mars 2019

April 2019

Oktober 2019

  • Åklagaren lägger ned förundersökningen av Guldfågeln eftersom det inte går att bevisa att bristerna uppstått med uppsåt, och att hanteringen är industriell. Djurens Rätt kritiserar beslutet.

November 2019

December 2019-februari 2020

  • Överprövan läggs ner med hänvisning till att man gått vidare med en annan anmälan. Djurens Rätt överprövade igen utan resultat, beslut februari 2020.

April 2020

  • Djurens Rätt begär ut handlingar från kontroller av Guldfågeln från Länsstyrelsen och Livsmedelsverket för första kvartalet 2020. Handlingarna är kraftigt sekretessbelagda. Överprövan om sekretessbeläggning ger inget resultat. 
Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: